Skip to main content

Skal man snakke om baroloprodusenter som år etter år stabilt leverer dype, komplekse og strålende viner med mye sjel, er det vanskelig å komme utenom Anselma Giacomo. Her kan du lese en artikkel om Anselma og smaksnotater til produsentens viner som er å finne på det norske markedet.

Serralunga d’Alba

Serralunga d Alba. Foto: Botti.no v/ Jan Otto Johansen.

Serralunga d’Alba. Navnet får hjertet til mang en vinentusiast til å banke litt ekstra. Den lille, høyt beliggende landsbyen ligger en snaut 15-minutters kjøretur langs SP 125 fra Barolo by, midt på den lange Serralunga-åsryggen i den østlige delen av Barolo DOCG. Og navnet Serralunga, som stammer fra «sera longa» på piemontesisk dialekt, betyr nettopp «den lange åsryggen».

Utsikten fra Serralunga er upåklagelig. I det fjerne ser man gjerne snøkledde fjell. Dersom man skotter over på den andre siden av den smale Serralunga-dalen, ser man nabolandsbyene Castiglione Falletto og Monforte d’Alba. Det oser historie av omgivelsene. Den karakteristiske middelalderborgen med tårnet, bygget på 1300-tallet, troner over landsbyen og vinmarkene som springer ut på begge sider av åsryggen. Rent visuelt er dette kanskje Barolo på sitt aller fineste. Rent vinmessig er landsbyen slett ikke heller så ille. Herfra kommer druene som inngår i Giacomo Conternos legendariske Monfortino, i Bruno Giacosas toppviner med rød etikett, i Cappellanos kultviner. Og ikke minst: Meget flotte produsenter som Anselma, Massolino, Giovanni Rosso, Pira, Ettore Germano og Oddero lager alle utsøkte viner basert på druer fra Serralungas høyest ansette vinmark, Vigna Rionda.

Anselmas viner

Anselma ligger sentralt i Serralunga. Foto: Botti.no v/ Jan Otto Johansen.

Ved den sørlige inngangen til landsbyen finner man Anselma Giacomo, som står bak noen av Piemontes fineste viner. Anselma er blant de mest tradisjonsrike produsentene i Serralunga, men er samtidig en liten produsent i piemontesisk målestokk, med en total produksjon på rundt 50.000 flasker, hvorav cirka 20.000 flasker er Barolo.

Anselma er i den lykkelige situasjon å ha parseller i noen av Serralungas aller beste vinmarker, og henter druer fra totalt 5 hektar vinmarker – tre hektar er i familiens eie, to hektar er leid av andre. Produsenten eier parseller i vinmarkene Collaretto og Vignarionda, samt både eier og leier parseller i vinmarken Parafada. Hver av vinmarkene utgjør separate undersoner (MGA-er) innenfor Serralunga d’Alba og er beplantet med de tradisjonelle druene nebbiolo, barbera og dolcetto.

Anselma lager to enkeltvinmarksbaroloer av druene fra Collaretto og Vigna Rionda. I 2012-årgangen ble det i tillegg laget en tredje Barolo, Felice Barolo Riserva, som en hommage til Felice Anselma, Anselmas første vinmaker og bestefaren til mannen som i dag er vinmakeren, Franco Anselma, i anledning av at det hadde blitt laget vin hos Anselma i 100 år. Vinen består 50/50 av druemateriale fra Collaretto og Vigna Rionda, ettersom man ikke kjente den opprinnelige druesammensetningen da Anselma ble etablert.

Felices valg

Foto: Produsenten

Hos Anselma har det vært laget vin i over 100 år. På slutten av 1800-tallet drev Giacomo Anselma med salg av druer, men produserte ikke egen vin. Han hadde også en liten osteria som lå rett nedenfor borgen i Serralunga. Geskjeften med salg av druer ble videreført da Giacomos sønn Felice tok over. Men han tok etter hvert familiebedriften flere skritt videre.

Rundt 1910 giftet Felice seg med Franchina Oberto, som hadde arvet en parsell i hjertet av Vigna Rionda. Parsellen har siden den gang vært i Anselma-familiens eie – naboparsellen i Vigna Rionda ble for øvrig også innlemmet som Anselmas eiendom på 1990-tallet. Felice brukte tid på å tråle Serralunga på jakt etter druer fra de beste vinmarkene. Han kjøpte også parseller, blant annet sentralt i vinmarken Collaretto, fra den veldedige stiftelsen Opera Pia Barolo, som ved inngangen til 1900-tallet fortsatt eide mange landeiendommer som den på 1800-tallet hadde overtatt fra adelsfamilien Falletti – rettere sagt av enken etter Marchesi di Barolo.

Felice bestemte seg for å begynne å lage vin basert på de klassiske druene i Langhe-området. Han var overbevist om betydningen av et symbiotisk forhold mellom terroir og drue, og mente at beliggenheten førte til et natulig valg av druesorter. Beslutningen om å lage vin var sterkest begrunnet i behovet for å forsørge familien. I tillegg åpnet Felice og ektefellen på 1920-tallet en restaurant og et hotell ved navn Albergo Ristorante Italia i etasjene over kjelleren hvor vinproduksjonen foregikk. Den tradisjonelle restauranten og det lille hotellet drives fortsatt den dag i dag av familien Anselma. I begynnelsen var vinproduksjonen kun innrettet mot å levere vin som kunne serveres gjestene i restauranten, men dette endret seg med tiden. Felices første Barolo på flaske ble sluppet for salg i 1930.

Tradisjonsbærere par excellence

Franco og Maria Anselma. Foto: Botti.no v/ Jan Otto Johansen.

Ved vingården holdes stolte tradisjoner i hevd, med fokus på de klassiske Langhe-druene og tradisjonell vinmaking. Driften av vingården er blitt videreført gjennom etterfølgende generasjoner. Det er i dag fjerde generasjon Anselma, representert ved Felices barnebarn Franco og hans ektefelle Maria, som driver vingården. Franco er vinmakeren, mens Maria står for det administrative, herunder smakinger i smakerommet og salg. Det er ikke få nordmenn som gjennom årene har hatt gleden av å møte karismatiske Maria og har fått en interessant innføring i Serralungas og Anselmas historie – og selvsagt fått smake Anselmas strålende viner.

I den gamle kjelleren under restauranten er det altså Franco som råder grunnen, og arbeidet her er klassisk og av den meget lite inngripende og forhastede sorten. Det er blant annet en etter hvert kjent sak at Franco Anselmas grunnholdning til vinmaking er at «vinen er ferdig når jeg sier den er ferdig». Mens endel andre baroloprodusenter lanserer sine respektive baroloviner når disse tilfredsstiller minimumskravene med hensyn til modning, ønsker man hos Anselma å vente i det lengste med å slippe vinene.

Klassisk vinmaking

Tradisjonelle, store botti i Anselmas kjeller. Foto: Produsenten

I kjelleren gjennomgår druematerialet lang skallmaserasjon. Spontangjæring foregår etter flytende hatt-prinsippet (floating cap) med stedegen gjær. For dolcetto- og barberavinene foregår dette utelukkende i ståltanker i henholdsvis 8-10 og 10-12 dager, mens Anselmas Langhe Nebbiolo og baroloviner spontangjærer i en blanding av sement- og ståltanker i 18-22 dager. Dolcetto- og barberavinene gjennomgår modning i minst 12-16 måneder på ståltanker, og deretter minst 2-3 måneders modning på flaske.

Barolovinene modnes på tradisjonelle, store botti på 3000-4000 liter av slavonsk eik i minst 5-7 år – Felice og Collaretto modnes i minst 5 år, Vignarionda i minst 7 år – og deretter i minst 2-3 måneder på flaske. Langhe Nebbiolo modnes på tradisjonelle botti i 12-16 måneder, og deretter minst 2-3 måneder på flaske. Ved tapping blir samtlige viner verken finet eller filtrert.

Som en av de siste virkelige tradisjonsbærerne i Serralunga, lager Franco Anselma nydelige, klassiske baroloviner breddfulle av sjel. Men ting har ikke alltid vært lite lett for Anselma og salget har hatt sine fluktuasjoner. Det har vært tider da konsentrerte baroloviner modnet på små franske eikefat var datidens krav, slik som på 1990-tallet og på begynnelsen av 2000-tallet. Men så har tidsstrømningene igjen snudd, og man har sett en tilbakevending til den tradisjonelle måten å produsere Barolo på.

Anselma har aldri veket fra troen på at å lage tradisjonelle viner modnet på store, nøytrale botti er det riktige. Noe nyere utstyr er etter hvert blitt introdusert i vinmakingen, men sett under ett er Anselma fortsatt forbausende gammeldags – i ordets mest positive forstand – når det gjelder vinmakingen.

Mer Barolo enn Barolo selv

Maria er som alltids i strålende humør. Foto: Botti.no v/ Jan Otto Johansen.

Serralunga er landsbyen innen Barolo DOCG som geografisk sett ligger lengst bort fra selve Barolo by. Samtidig kommer noen av Barolos beste viner herfra. Så er det da også et uttrykk som sier at Serralunga er mer Barolo enn Barolo selv. Baroloviner fra Serralunga har et rykte på seg for å være stramme, tanninrike og kraftfulle. Meningene er nok delte, men faktum er at mange viner fra Serralunga forener struktur, kompleksitet, kraft og finesse på en forbilledlig måte.

Noe av forklaringen på de særegne vinene herfra er å finne i jordsmonnet. Serralungas veldig lyse jordsmonn er mellom 12 og 14 millioner år gammelt, det eldste innenfor Barolo DOCG. Jordsmonnet består i hovedsak av flere lag av mergel, kalkstein og sandholdig mergel. Jordsmonnet har et karakteristisk høyt kalkinnhold, som er en viktig faktor i gi viner flott struktur. Men jordsmonnet er bare del av forklaringen. Forhold som mikroklima har en del å si, det samme har vinmarkens helning, høyde over havet og grad av soleksponering.

Vigna Rionda

Vigna Rionda. Foto: Botti.no v/ Jan Otto Johansen.

En vinmark som virkelig kombinerer de nevnte elementene er Vigna Rionda, hvor Anselma er en av ti eiere og disponerer rundt 1 hektar. Den ligger der nesten som en åpenbaring. Rett før man kommer inn i landsbyen fra sør, ligger Vigna Rionda på venstre hånd, som et amfiteater som går ut fra den vestlige skråningen av Serralunga-åsryggen. Vinmarken er på 10 hektar og ligger på 260-360 meters høyde over havet. Vigna Rionda har en nær perfekt sørlig-sørvestlig soleksponering, og plassert ganske midt i vinmarken ligger Anselmas parsell, i det som kanskje er den beste delen av Vigna Rionda. Vinstokkene i familiens eie er mellom 30 og 60 år gamle.

Jordsmonnet i Vigna Rionda er sammensatt og rikt på kalksteinsavleiringer, gråblå sandstein, mergel og mineralrester. Kalkinnholdet i jordsmonnet høyere enn andre steder i Serralunga. Her vokser druene i ly for mye vær og blir beskyttet mot kjølige østlige vinder av Serralunga-åsryggen.

Et spesielt, utmerket mikroklima med små temperatursvingninger gjør at druene modner sent og optimalt i Vigna Rionda. Vekstsesongen her er lenger enn flere andre steder. Alt ligger i grunn til rette for et perfekt druemateriale. Fra denne vinmarken får man gjerne noen av Barolos mest kraftfulle, strukturerte, komplekse og ikke minst lagringsdyktige viner. Men det høye kalkinnholdet tilfører også pen syrestruktur til disse vinene.

Det er i all hovedsak nebbiolodruer som dyrkes i Anselmas parsell, og det er dette druematerialet som inngår i toppvinen Barolo Vignarionda Riserva. Men i den nederste delen av parsellen dyrker Anselma faktisk også barberadruer på cirka 30 år gamle vinstokker, noe de er alene om i Vigna Rionda. Dette druematerialet inngår i produsentens Barbera d’Alba, som for øvrig er en vellaget, klassisk barbera. Man kan selvsagt spørre seg hvorfor Anselma velger å bruke av den knappe plassen de har til rådighet i en av Piemontes mest legendariske vinmarker til den ikke fullt så legendariske barberadruen, og det på bekostning av nebbiolo. Men ekteparet Anselma er imidlertid klare på at det ikke er aktuelt å omplante her.

Collaretto

Serralungas flotte vinmarker. Foto: Botti.no v/ Jan Otto Johansen.

Anselmas andre viktige vinmark, Collaretto, ligger på neste kolleformasjon rett sørvest for Vigna Rionda og løper så å si parallelt med sistnevnte. Her eier Anselma 1,5 hektar. Vinmarken ligger på cirka 320 meters høyde over havet og har en sørlig-sørvestlig eksponering, kanskje med en anelse mer vestlig eksponering enn hva som er tilfelle med Vigna Rionda.

Det som skiller de to vinmarkene er graden av soleksponering, som er mer ideell i Vigna Rionda, og at Collaretto ligger noe mindre beskyttet for påvirkning av vær og vind. Jordsmonnet i Collaretto og Vigna Rionda er ganske sammenfallende. Foruten enkeltvinmarksbaroloen Barolo Collaretto Riserva lager Anselma fra og med 2015-årgangen en strålende Langhe Nebbiolo basert på druemateriale fra Collaretto. Tidligere ble druene til vinen hentet fra leide parseller i vinmarken Parafada. Anselmas Langhe Nebbiolo fremstår nå med noe mer struktur enn foregående årganger.

Franco styrer i vinmarken

Foto: Botti.no v/ Jan Otto Johansen.

Franco Anselma følger oppmerksomt med i vinmarkene og er minst like enerådende i arbeidet her som i vinkjelleren. Visstnok er det slik at Franco ikke tillater noen andre, heller ikke ektefellen Maria, å behandle eller arbeide med noen av vinplantene i deres vekstsesong. Slektninger får til nød lov til å bistå i rydding av løv, kvister og slikt. Slik har det alltid vært og slik bør det nok være.

Det er tidvis hardt arbeid i vinmarkene, hvor det blant annet praktiseres grønn innhøsting for å få tanninene i druene til å modne bedre. Fruktkvalitet er i høysetet. Dette medfører nennsom og nitidig pleie av vinplantene for å hjelpe druene til å nå en ideell modning. Alt arbeidet i vinmarkene foregår for hånd. Anselma dyrker etter økologiske prinsipper, men er foreløpig ikke offisielt sertifisert.

Anselmas viner på det norske markedet

Vinene er testet av Bottis medarbeider Andre Brattland (AB)

Smaksnotater 

Varenr: 10984801
Vin: Anselma Giacomo Barolo Vignarionda Riserva 2014
Region: Piemonte, Italia
Pris: 1 099,– kr (bestilling)
Importør: Dørstad Grapes
Produsent: Anselma Giacomo
Alkohol:14.00% Sukker:3.0 g/l Syre:5.4 g/l
Druer: Nebbiolo.
Beskrivelse: Dampende, men ikke varm eller for kraftfull, bare energisk og større enn  årgangen skulle tilsi.  Litt oransje og herlige røde bær, lakris, litt balsamico også. Mye Energi! Pen fyldig og kraftfull Barolo på den klassiske siden. Fabelaktig frukt av kirsebær, bringebær, noe  oransje,  grønt herlig krydder og lakeris. Røffe, men allikevel så herlige tanniner. Sånn skal klassisk Barolo være! Spesielt anbefalt. 
Poeng: 95

 

Varenr: 16320901
Vin: Anselma Giacomo Barolo Vignarionda Riserva 2003
Region: Piemonte, Italia
Pris: 5 138,50 kr (bestilling)
Importør: Dørstad Grapes
Produsent: Anselma Giacomo
Alkohol:14.00%
Beskrivelse: Varmere og fremovervendt preg i aromaene med dampende sommer over mørkere bærpreg, leire, lær og balsamico. Fyldig og moden i munnfølelsen med tett røde bær, mot kirsebær, grønt krydder, leire og ande delikate stoffer. Det er struktur!  Tannninene er veldig faste nå. Forsøk om 10 år! Topp Barolo fra et utfordrende år. Men se hvor godt vinen lagrer!
Poeng: 94

 

Varenr: 10967601
Vin: Anselma Giacomo Barolo Riserva Collaretto 2015
Region: Piemonte, Italia
Pris: 749,– kr (bestilling)
Importør: Dørstad Grapes
Produsent: Anselma Giacomo
Alkohol:14.50% Sukker:3.0 g/l Syre:6.1 g/l
Druer: Nebbiolo.
Beskrivelse: Denne årgangen kommer mot deg med denne lett søtladne, men friske stilen med  fine  røde bær, mot kirsebær, lær og krydder. Litt damp kanskje. Middels til fyldig, frisk og likanes Barolo. Dette er fremovervendt og deilig med røde bær, jordsmonn, einer og andre gode saker. Fint bitt i tanninene, men det blir ikke fo fat. Deilig strukturert sak! Spesielt anbefalt. 
Poeng: 93

 

Varenr: 10353001
Vin: Giacomo Anselma Langhe Nebbiolo 2010
Region: Piemonte, Italia
Pris: 389,– kr (bestilling)
Importør: Dørstad Grapes
Produsent: Anselma Giacomo
Alkohol:14.00% Sukker:3.0 g/l Syre:5.5 g/l
Druer: Nebbiolo.
Beskrivelse: Pent parfymert med roser, jordsmonn, røde bær og lær. Pen kryddertone også. Middels fyldig og frisk Nebbiolo med røde bær, litt krydder og lakris. Fin saftighet på utgangen med det lette rustikke preget. Syren lever i vinen. Bra denne!
Poeng: 90

 

Varenr: 10352901
Vin: Giacomo Anselma Barbera d’Alba 2021
Region: Piemonte, Italia
Pris: 299,– kr (bestilling)
Importør: Dørstad Grapes
Produsent: Anselma Giacomo
Alkohol:14.00% Sukker:3.0 g/l Syre:5.5 g/l
Druer: Barbera.
Beskrivelse: Rik og stor, men med frisk og energisk rødbærskjerne lær og urter. Noe våt damp også. Middels fyldig og saftig vin som også har struktur. Røde bær, Lakris og lær. Bra tanninbitt som gir struktur til vinen. En god barbera dette!
Poeng: 88

 

Varenr: 10969001
Vin: Giacomo Anselma Dolcetto d’Alba 2021
Region: Piemonte, Italia
Pris: 279,– kr (bestilling)
Importør: Dørstad Grapes
Produsent: Anselma Giacomo
Alkohol:13.00% Sukker:3.0 g/l Syre:5.0 g/l
Druer: Dolcetto.
Beskrivelse: Rik og tett dolcetto som er fruktig i nesen med røde bær, lær og lakris. Middels til fyldig vin med lett rustikk munnfølelse av plommer, tett jordsmonnsfølelse og leire. Strukturert og skikkelig Dolcetto. Spesielt anbefalt. 
Poeng: 88

 

Varenr: 10336401
Vin: Anselma Russ
Region: Piemonte, Italia
Pris: 359,– kr (bestilling)
Importør: Dørstad Grapes
Produsent: Anselma Giacomo
Alkohol:13.50% Sukker:3.0 g/l Syre:5.5 g/l
Druer: nebbiolo og barbera.
Beskrivelse: 50% Barbera fra 2021-årgangen og resten er Nebbiolo fra 2019. 20 måneder på Botti. Spennende aromaer med en blandingsfølelse av røde bær, et pent saltlag og blomst. Middels fyldig og jordsmonnsaktig vin med gode røde bær, litt plomme, jordsmonn og lær. Ganske stram utgang. En Spennende vin!
Poeng: 88

Legg igjen et svar