Skip to main content

Familiebedriften Bruno Paillard fyller 40 år i 2021 og har med tiden utviklet seg til et av de mer prestisjetunge husene i Champagne og en solid leverandør av champagner som både uttrykker eleganse og kompleksitet. Legendariske Bruno Paillard overlot roret til datteren Alice Paillard i 2018, men er fortsatt meget delaktig i virksomheten. Her kan du lese historien om huset som fremfor alt søker å lage champagner som er harmoniske blender av ulike cru-er og terroir, druetyper og årganger.

Annonse

Annonse

Det var en gang en Jaguar

Alice og Bruno Paillard. Foto: Studio Cabrelli/Produsenten

I en alder av 27 år grunnla Bruno Paillard sitt legendariske champagnehus i 1981. Det var da det første huset som hadde blitt etablert i Champagne på nesten hundre år. Nyheten om etableringen skapte nær oppstandelse fordi Paillards familie ikke hadde produsert vin, men derimot var kjent som champagnemeglere (courtiers) og vinbønder i Bouzy og Verzenay – virke familien hadde bedrevet helt siden 1704. I 1975 hadde også Bruno begynt å jobbe som megler, men bestemte seg etter noen år for at han ville lage champagne.

Bruno startet fra scratch. Hans Jaguar ble solgt for 50.000 francs for å skaffe startkapital. Fra årene som megler hadde Bruno opparbeidet seg bred kunnskap om champagneproduksjon og knyttet bånd til vinbønder. Idéen formet seg om hva slags vin han ville lage. Han ville lage rene champagner som skilte seg ut i mengden. – Bruno Paillard ville lage champagne som uttrykte eleganse. Han ønsket å lage terroirchampagne som reflekterte det kalkholdige jordsmonnet og friskheten i klimaet i Champagne, forklarer Benoît Ferré, Bruno Paillards eksportsjef, som Botti.no møtte da han nylig var i Oslo. Bruno Paillard har lykkes med akkurat dette, og er i dag et middels stort champagnehus med en årlig produksjon på ca. 500.000 flasker.

Bruno Paillard deltar fortsatt aktivt i det omfattende arbeidet med å finne riktig assemblage til husets cuveer. Foto: Produsenten

I 2007 trådte Brunos yngste datter Alice Paillard inn som medeier i familiebedriften. I begynnelsen tilbrakte hun mye av tiden i vinmarkene og kjelleren, men tok etter hvert over ansvaret for champagneeksporten, som er betydelig. Siden 2018 er det Alice som på egenhånd har ledet huset. Bruno har trukket seg noe tilbake, men er fortsatt involvert i driften. Han fungerer som en rådgiver for Alice, og er med på å velge ut assemblagen til de ulike cuvéene som lages sammen med datteren og Laurent Guyot, Bruno Paillards mangeårige chef de cave.

Fra négociant til grower

Bruno Paillards vinmarker er et vakkert skue. Foto: Studio Cabrelli/Produsenten

Fra oppstarten og til midten av 1990-tallet kjøpte Bruno Paillard inn alt druemateriale.  Han baserte seg på innkjøp av selekterte druer fra utvalgte druedyrkere. Som følge av voksende anerkjennelse, samt økte druepriser, innså Bruno på 1990-tallet at han trengte å anskaffe egne vinmarker for å kunne utvide. For Bruno Paillard har det vært viktig å eie vinmarker, ikke utelukkende for å eie disse i seg selv og få tilgang til de beste parsellene, men like mye for å sikre kontinuiteten i produksjonen.

Bruno kjøpte sine første hektar i 1994, nemlig 3 hektar Grand Cru-vinmarker i landsbyen Oger. Senere er det kjøpt vinmarker i blant annet Le Mesnil-sur-Oger, Vertus, Bouzy, Verzenay og Les Riceys. Paillard eier i dag totalt 34 hektar vinmarker i 16 landsbyer, hvorav 12 hektar er Grand Cru. Dette omfatter 120 parseller som må tas vare på, med også ulike typer terroir og mikroklimatiske forhold. – Å ha parseller rundt omkring sprer risikoen for oss, men gir også mangfold. Men disse er verken billig å kjøpe eller jobbe med, forklarer Benoît Ferré. Vinmarkene skjøttes etter økologiske prinsipper av et team ledet av Mathieu Pingret, Bruno Paillards vinmarksansvarlige. Noen parseller dyrkes også etter biodynamiske prinsipper. Druer fra egne vinmarker utgjør nå rundt to tredjedeler (65-70 %) av druematerialet som trengs til champagneproduksjonen. Ifølge Benoît Ferré gjør dette at Bruno Paillard nå er mer å betrakte som en grower enn en négociant.

Bruno Paillard får nå 65-70 prosent av det nødvendige druematerialet til champagneproduksjonen fra egne vinmarker. Foto: Produsenten

Det resterende druematerialet som trengs kjøpes fortsatt inn fra de samme druedyrkerne som er benyttet siden starten. Det tette forholdet mellom Paillard og druedyrkerne strekker seg over to generasjoner. Druedyrkerne er spredt i over 30 ulike landsbyer, noe som reflekterer Brunos ønske om å jobbe med ulike vekststeder som sammen gir et mer komplett uttrykk for Champagne.

Terroir, terroir, terroir…

Innhøsting i Bruno Paillards vinmarker. Foto: Produsenten

Bruno Paillard har vært spesielt opptatt av hvilken betydning ulike terroir har for uttrykket til druene. Pinot noir gir gjerne kropp og struktur, chardonnay gir finesse og eleganse til viner, men disse faktorene påvirkes også av vekststed. Fokuset på terroir er noe datteren Alice har videreført, og hun har selv uttrykt at de nyligste innovasjonene hos Bruno Paillard er å finne i vinmarkene. Hun har særlig vært forkjemper for en bærekraftig tilnærming til vitikultur.

For Bruno Paillard er det viktig å bevare robuste vinstokker, særlig i møte med utfordringene knyttet til klimaendringer. For dette formål anvendes ulike teknikker. I vinmarkene tilføres blant annet organisk kompost som gjødsel, og man planter dekkvekst med blomster. Dette bidrar til biodiversitet som i sin tur forbedrer mikrobiologien i jorden, beskytter mot erosjon og forsterker både vinstokkenes og jordens motstandsdyktighet i perioder med tørke eller kraftig regn. – Hvis vi tar noe fra naturen, må vi gi noe tilbake til naturen. Hvis du jobber bærekraftig får du bedre druer, forklarer Benoît Ferré. Det benyttes verken ugressmidler eller plantevernmidler.

Mathieu Pingret, Bruno Paillards vinmarksansvarlige, i full vigør. Foto: Produsenten

I vinmarkene pløyes det ofte. Pløyingen tilfører oksygen til jorden og legger til rette for at plantenes røtter skal gå dypere ned i det kalkholdige jordsmonnet. Pløyingen skaper også et naturlig dekke på overflaten, noe som reduserer behovet for å tilføre ugressmidler. Alice Paillard har uttrykt at formålet med å få røttene til å gå dypt i jorden er å frem en tydelig mineralkarakter i vinen. Ellers praktiseres det kort beskjæring av plantene for å lede næringsstoffer til røttene i stedet for bladene.

Tradisjonell tilnærming

Førstegangsgjæringen foregår på ståltanker og små eikefat. Alle cru-er vinifiseres hver for seg. Foto: Studio Cabrelli/Produsenten

Champagneproduksjonen er tradisjonell, men gjør bruk av moderne metoder for å skape en stabilt høy kvalitet.

Etter innhøsting presses druene i presshuset som ligger nærmest vinmarken, og druemosten fraktes deretter til vineriet. Det er kun mosten fra den første pressingen (premiere cuvée) som benyttes i champagneproduksjonen – dette er de første 50 cl av hver kilo med druer, som anses som den reneste druejuicen. – At vi kun bruker druejuicen fra den første pressingen er inngangsporten til vår kompromissløse filosofi, opplyser Benoît Ferré.

I vineriet fordeles druemosten i ståltanker og på små, brukte eikefat etter opphavssted, druetyper og parseller. Hver Cru vinifiseres hver for seg for at man skal kunne gjøre en presis seleksjon ved blendingen av husets cuvéer. Vinene gjæres primært på ståltanker (80 %). Med noen unntak vinifiseres 20 % av vinene i 8-10 måneder på fat. Syrenivået i vinene er noe høyere enn hos endel andre champagnehus. Dette er delvis fordi det kun er druejuicen fra den første pressingen som blir beholdt. Delvis kommer det av den høye andelen chardonnaydruer som benyttes. Malolaktisk omdanning og modning på bunnfallet gjør at syren reduseres noe.

Etter den første gjæringen begynner forarbeidet til blendingen. I løpet av seks måneder smakes baseviner fra rundt 500 fat og 110 ulike cuvéer. Etter denne øvelsen blir de endelige vinene valgt og sammensetningen av hver cuvée bestemt, basert på hvordan det antas at de vil utvikle seg. Det er ikke hugget i stein hvordan sammensetningene skal være. – Noen ganger utelukker man for eksempel pinot meunier, hvis vi ikke synes det passer inn. Vi er ikke dogmatikere, sier Benoît Ferré med et smil om munnen. Etter tapping på flaske annengangsgjærer og modner champagnene i kjelleren.

Vellagret med stor V

Champagner modner på bunnfallet i Bruno Paillards kjeller. Lenge. Foto: Studio Cabrelli/Produsenten

Hos Bruno Paillard modnes viner lenge, og lenger enn hos endel sammenliknbare champagnehus. Dette gjelder både årgangschampagner og non-vintagechampagner. Champagnene modnes 2-4 ganger lenger på bunnfallet enn hva som er minimumskravet innen regelverket. Non-vintagechampagnene modnes i minimum 3 år på bunnfallet, Blanc de Blancs-champagnene i minimum 4 år, årgangschampagnene i minimum 8 år og N.P.U-cuvéen i 10-15 år på bunnfallet. Etter degorgeringen får champagnene også ytterligere modningstid på flaskene i kjelleren.

Den lange modningstiden er først og fremst for å gi champagnene finessen, kompleksiteten og lagringspreget champagnehuset trakter etter. Det tar rett og slett tid før champagnene uttrykker sitt potensiale. Lang kjellermodning bidrar også til å i noe grad mykne champagnenes naturlig høye syre, samt å dempe eventuelle innslag av fat.

Når det gjelder Bruno Paillards non-vintageviner kommer også lagringspreg fra utstrakt bruk av reserveviner. Her sikter man mot å gjenskape den opprinnelige blenden, dette for å sikre kontinuitet og bevare en konsistent, elegant stil. Dette er spesielt nyttig i Champagne, hvor været kan skape problemer for avlingene. Noe som kjennetegner Bruno Paillard er husets velutviklede, soleraliknende reservevinssystem. I non-vintagechampagnene blendes basevin fra en bestemt årgang med reservevinene. Disse utgjør mellom 20 og 50 prosent av blenden – andelen avhenger av den enkelte årgangen og hvilken cuvée det dreier seg om. Husets reserveviner oppbevares i ståltanker og i små eikefat hvor det er viner som allerede er blendet fra året før, og som i sin tur inneholder 20 til 50 prosent reserveviner fra det foregående året og så videre bakover, helt tilbake til 1985. I hver årgang tilføres en solid andel av årets ferdige blend til dette reservevinssystemet.

Rom for forandring

Alice Paillard viderefører sin fars husstil. Foto: Studio Cabrelli/Produsenten

De første årene ble champagnene produsert i en lånt kjeller. Bruno brukte disse formative årene til å finne sin husstil. Det første egne vineriet ble bygget i 1984. Deretter ble det i 1990 bygget et større, moderne vineri rett sør for Reims, hvor produksjonen foregår i dag.

Etter utprøvingsfasen har Bruno Paillard vært konsekvent med å holde på en husstil som gir rene champagner med elegant munnfølelse, kremaktig mousse med fine bobler, mineralitet og god lagringskarakter. Bruno selv er kjent for et ekstremt detaljfokus og hadde siste ord i alle beslutninger frem til datteren Alice tok over. Noen prinsipper ligger faste hos produsenten. Eksempler er at årgangsviner bare lages i gode årganger, at alle champagner er Extra Brut og skal være så naturlige som mulig, og at druekvalitet er satt i høysetet. Det siste gjør at man sorterer ut og deklassifiserer en betydelig andel av druematerialet hvert år.

Selv om Bruno Paillard har erklærte prinsipper og har funnet husstilen, er det rom innen huset for å gjøre ting annerledes enn slik man «alltid» har gjort det. Ifølge Alice er tanken med en husstil at man sikter mot at man gjør det samme, men ikke at man gjør det samme hvert år. Det er blant annet ikke statisk fra hvilke druedyrkere og fra hvilke parseller druer kjøpes inn. Dette endrer seg. Druesammensetningen i cuvéene varierer også. Etter at Alice tok over, har det også tilkommet en ny cuvée, Dosage Zéro. Denne har null dosage, består av en høy andel pinot meunier og mer enn 50 prosent reserveviner, som gjør at den skiller seg fra de andre.

Fornyelse og endringer skjer altså. – Vi prøver å forbedre litt år for år. Vi søker å gjøre det mer forståelig for utenforstående hva vi gjør og hvorfor vi gjør det, forklarer Benoît Ferré.

Den andre fødselen

I 1983 begynte Bruno Paillard som første hus i Champagne å trykke datoen for degorgering på baketiketten til samtlige flasker. Dette er fortsatt fast praksis. Beslutningen har påvirket mange andre produsenter, som har fulgt etter Bruno Pailllards eksempel. For Bruno har ideen vært at man ved å vite degorgeringsdatoen har et holdepunkt for å følge utviklingen som skjer i flasken. Hans poeng var at mange er klar over hva modning på bunnfallet har å si for en musserende vin, men er ikke like bevisst hva som skjer etter omkorkingen. Degorgeringsdatoen har blant annet mye å si for videre lagring.

Bruno Paillard omtaler degorgeringen som champagnens «andre fødsel». Fra denne dagen begynner en modningsprosess hvor aromabildet bygger kompleksitet. Med tiden utvikler dette seg fra frukt til aromatoner som blomster og derfra videre til atter andre elementer, som krydder, toast, kandisert frukt, ristede toner og så videre. Bruno Paillards fokus på degorgeringen stopper ikke her. Bruno mener at champagnen trenger hvile i kjelleren etter degorgeringen. Derfor sendes husets champagner først ut på markedet etter minst et halvt års tid i kjelleren i Reims. Ofte skjer det etter mye lenger tid, opp mot 16-18 måneder.

Bruno Paillards champagner

Foto: Studio Cabrelli/Produsenten

Première Cuvée er Bruno Paillards flaggskipchampagne og står for 60 prosent av det totale produksjonsvolumet. Druematerialet hentes fra over 30 cru-er i Champagne. Den nøyaktige sammensetningen varierer noe. Denne non-vintagechampagnen er en fin introduksjon til Bruno Paillards univers, idet den på en flott måte forener eleganse og balanse. Rosé Première Cuvée er en viktig cuvée for Bruno Pailllard, ettersom den står for 20-25 % av salgsvolumet. Den følger husstilen og er en smaksrik non-vintage roséchampagne. Den består av 85-90 % pinot noir, samt litt chardonnay fra Grand Cru-vinmarker i Côte des Blancs. Den er utpreget delikat i stilen, men samtidig ganske seriøs med toner av markjordbær, salter og kalkmineralitet. – Dette er en roséchampagne som ikke er for alle, opplyser Benoît Ferré.

Bruno Paillard lager i gode årganger en Assemblage Millésimé, ofte kjennetegnet av en ganske tett struktur. Den viser gjerne flere lag av aromaer og smaker etter hvert som den utvikler seg i glasset. I gode årganger produseres det noen ganger en Blanc de Blancs. Champagnen er den som kanskje i størst grad får frem den kjølige mineraliteten i terroiret. – I 2012-årgangen har den klassisk friskhet, mineralitet og syre typisk for chardonnay i 2012, forklarer Benoît Ferré. Til champagnen benyttes kun druer fra Grand Cru-vinmarker.

Dosage Zéro er resultatet av et årelangt arbeid med å lage en cuvée som skulle være Extra Brut, non-vintage og med null dosage, samtidig som den skulle vise husstilen. Cuvéen ble lansert høsten 2018 og kjennetegnes av en utpreget tørr, fruktdreven profil på smak. Cuvée 72 er en litt annen historie. – Cuvée 72 er resultatet av litt lek med tid for å gi hint om hva som skjer hvis man modner en Première Cuvée, forklarer Benoit Ferré. Navnet henspiller på antallet måneder med modning på bunnfallet pluss modning på flaske etter degorgering.

Prestisjecuvéen N.P.U. (Nec Plus Ultra) lages kun i eksepsjonelle årganger og skal vise det ypperste av hva Bruno Paillard er i stand til å lage i en slik årgang. Det inngår kun druemateriale fra spesielt utvalgte Grand Cru-vinmarker. Dette er en utpreget rik og kompleks champagne med oksidative toner og flere lag av frukt. – N.P.U. er ganske utypisk Bruno Paillard i stilen. Ulik fordi Bruno Paillard er kjent for elegante, delikate viner. Men den har definitivt finessen vi alltid forsøker å oppnå, forklarer Benoît Ferré. Til grunn for produksjonen av cuvéen ligger noen helt spesifikke kriterier. – Vi velger å være litt dogmatiske med denne. Bruno Paillard bestemte selv at den skulle bestå av 50/50 chardonnay og pinot noir fra de beste vinmarkene, at vinen skulle fermenteres på gamle eikefat i 10 måneder og at champagnen skulle modne på bermene i minimum 10 år, avslutter Benoît Ferré.

Annonse

Annonse

Smaksnotater

Her kan du lese smaksnotater til samtlige av Bruno Paillards champagner som er å finne i bestillingsutvalget på Vinmonopolet, samt til Nec Plus Ultra 2004, som er tilgjengelig på spesialbestilling via importør.

Champagnene er vurdert av Erlend Stokstad Haarr (ESH).

Varenr: 10018401
Vin: Bruno Paillard Nec Plus UItra 2004
Region: Champagne, Frankrike
Pris: 2194,- kr (spesialbestilling)
Importør: Vininor
Produsent: Bruno Paillard
Alkohol: 12.00 % Sukker: 3 g/l Syre: 5.5 g/l
Beskrivelse: Stillevinene gjæres i 10 måneder på fat før assemblage. Champagnen modnes på bunnfallet i 10-15 år. 2004-årgangen modnet på bunnfallet i 12 år. Etter degorgeringen ble champagnen lagret videre i 2 år.

Kompleks og rik, men samtidig elegant på nesen med aromaer av modne røde og gule epler, gule stenfrukter og litt lime, samt ingefær, kalkmineralitet, autolyse, bakst, sopp og toast. Hint av honning og mandler. Noen oksidative toner. Pent fyldig vin med en silkeaktig teksturert munnfølelse. Strålende energi! Lekker kremet mousse med fine bobler. Strålende kjerne av saftig, moden frukt på smak, med adskillige lag av frukt som åpenbarer seg i glasset. Her er røde og gule epler, stenfrukter og røde bær, men også tørket frukt. En flott kalkaktig mineralitet setter grunntonen for innslag av brioche, kjeks, krydder, nøtter og toast. Pen syre som balanserer rikheten i vinen. Meget flott lengde med en mineralpreget og tørrende avslutning. En champagne med mye kompleksitet og rikhet, men den fremstår samtidig pent balansert og frisk. Fantastisk, finessepreget champagne som såvidt har begynt på reisen mot toppen. (ESH)
Poeng: 95

Varenr: 9771001
Vin: Bruno Paillard Blanc de Blancs 2012
Region: Champagne, Frankrike
Pris: 976,– kr (bestilling)
Importør: Vininor
Produsent: Bruno Paillard
Alkohol: 12.00% Sukker: 5.0 g/l Syre: 5.5 g/l
Druer: Chardonnay.
Beskrivelse: 80 prosent av stillevinene gjærer på ståltanker, 20 prosent av stillevinene gjærer på fat før assemblage. Champagnen modnes på bunnfallet i minimum 4 år. Etter degorgeringen lagres den i ytterligere (minimum) 10 måneder på flaske.

Forførende og fruktdreven på nesen med aromaer av sitroner og sitrusfrukter, modne epler og gule stenfrukter, samt sitrusskall, kalk, mineraler, autolyse, brøddeig, mandler og nøtter. Snev av urter, krydder og litt honning. Nydelig dybde på duft. Fyldig kropp med en flott munnfølelse med en nydelig tekstur og et like nydelig anslag. Fin mousse. Meget bra konsentrasjon av lett utviklet, saftig og frisk frukt på smak, med vekt på kjølige sitrusfrukter, grønne epler og fersken. Innslag av krydder, mineraler, bakst og nøtter, samt smør og noe toast. Pen, frisk syre. Pen lengde med en mineralsk, tørrende avslutning. Formidabel balanse mellom den kjølige mineraliteten og den lett utviklete frukten i denne vinen. En strålende champagne. (ESH)
Poeng: 94

Varenr: 9770101
Vin: Bruno Paillard Assemblage Millésimé 2012
Region: Champagne, Frankrike
Pris: 890,– kr (bestilling)
Importør: Vininor
Produsent: Bruno Paillard
Alkohol: 12.00% Sukker: 4.5 g/l Syre: 6.0 g/l
Druer: Pinot noir, chardonnay.
Beskrivelse: 80 prosent av stillevinene gjærer på ståltanker, 20 prosent av stillevinene gjærer gjærer på fat før assemblage. Champagnen modnes på bunnfallet i minimum 8 år. Etter degorgeringen lagres den i ytterligere 16 måneder på flaske.

Forførende på duft med preg av modne sitrusfrukter, grønne og gule epler, gule stenfrukter og røde bær, samt mineraler, autolyse, kjeks, mandler, en herlig kalkaktig mineralitet og litt toast. Meget bra dybde på nesen. Fyldig kropp med en nydelig munnfølelse med et herlig, nerverikt anslag. Fine, små bobler. Flott konsentrasjon av saftig, delikat og lett utviklet frisk frukt på smak, med vekt på sitrusfrukter, røde bær, epler og litt fersken. Innslag av en nydelig mineralitet, samt av mandler, nøtter, kjeks, bakst, litt smør og litt toast. Fremragende dyp kompleksitet på smak. Livlig syre. Meget flott lengde med en syrlig, tørr avslutning. Nydelig, energisk og kompleks champagne. (ESH)
Poeng: 94

Varenr: 11018901
Vin: Bruno Paillard Cuvee 72
Region: Champagne, Frankrike
Pris: 720,– kr (bestilling)
Importør: Vininor
Produsent: Bruno Paillard
Alkohol: 12.00% Sukker: 5.0 g/l Syre: 7.3 g/l
Druer: Pinot meunier, pinot noir og chardonnay.
Beskrivelse: Basen i champagnen er 2013-årgangen. Det tilsettes 25-50 prosent reserveviner i blenden. 80 prosent av vinen gjærer på ståltanker, 20 prosent av vinen gjærer gjærer på fat. Champagnen modnes på bunnfallet i 3 år. Etter degorgeringen lagres den i ytterligere 3 år på flaske.

Nydelig på duft med preg av modne gule og grønne epler, modne sitrusfrukter, samt autolyse, kjeks, brioche, hvite blomster, mineraler, urter, mandler, nøtter og toast. Snev av litt krydder på nesen. Fyldig kropp med en nydelig, kremet og litt rikere munnfølelse. Meget flott konsentrasjon av delikat, lett utviklet og frisk kremet frukt på smak, med vekt på epler, sitrusfrukter, røde bær og litt stenfrukter. Noen toner av tørket frukt. Innslag av honning, urter og nøtter, samt mineraler, bakst, kjeks og litt toast. Frisk syre. Flott lengde med en knusktørr utgang. Meget vellaget champagne. (ESH)
Poeng: 92

Varenr: 5556801
Vin: Bruno Paillard Rosé Première Cuvée Extra Brut
Region: Champagne, Frankrike
Pris: 730,– kr (bestilling)
Importør: Vininor
Produsent: Bruno Paillard
Alkohol:12.00% Sukker: 6.0 g/l Syre: 6.5 g/l
Druer: Pinot noir og chardonnay.
Beskrivelse: Basen i champagnen er 2015-årgangen. Det tilsettes 25-50 prosent reserveviner i blenden. Champagnen er basert på både hvit- og rødvin av pinot noir, samt en liten andel chardonnay. Hvitvinen av pinot noir er fra en rask pressing med fjerning av drueskall, mens rødvinen er fra lengre skallmaserasjon. Vinen gjærer i hovedsak på ståltanker, og en mindre andel i fat. Champagnen modnes i 3 år på bunnfallet. Etter degorgering lagres den videre i kjelleren i minimum fem måneder.

Champagnen dufter aromatisk av lett moden rødbærsfrukt, mandariner, fersken, røde epler, samt autolyse og gjærbakst, kjeks og mandler. Snev av litt blomster. Flott dybde på duft. Fyldig kropp med en utpreget god, kremet munnfølelse. Fin mousse. Nydelig kjerne av noe utviklet, saftig og meget delikat frukt på smak, med vekt på rød bærfrukt og epler, samt lime og fersken. Innslag av kjeks, gjær, mandler og en pen mineralitet. Frisk syre og en pent integrert sødme. Flott lengde med en kremet, lett floralt og tørr utgang. Elegant og strålende roséchampagne. (ESH)
Poeng: 92

Varenr: 10702501
Vin: Bruno Paillard Dosage Zero
Region: Champagne, Frankrike
Pris: 742,– kr (bestilling)
Importør: Vininor
Produsent: Bruno Paillard
Alkohol: 12.00% Sukker: <3 g/l Syre: 7.3 g/l
Druer: chardonnay, pinot noir og pinot meunier.
Beskrivelse: Basen i champagnen er 2014-årgangen. Det tilsettes 50 prosent reserveviner i blenden. Mer enn halvparten av vinen gjæres på fat, resten gjæres på ståltanker. Champagnen modnes på bunnfallet i tre og et halvt år.

Ren og elegant på nesen med preg av gule og litt grønne epler, pærer, sitron og hvite stenfrukter, samt autolyse, mandler, hvite blomster, røyk og kalkmineralitet. Noen oksidative toner. Fin dybde på duft. Middels til fyldig kropp med en fint teksturert munnfølelse. Fin konsentrasjon av saftig og frisk kremet frukt på smak, med vekt på epler og hvite stenfrukter. Flott mineralitet, samt innslag av brioche, kjeks og mandler. Hint av toast. Frisk syre. Flott lengde med en mineralpreget, knusktørr avslutning. Vellaget og delikat vinøs champagne. (ESH)
Poeng: 91

Varenr: 5518401
Vin: Bruno Paillard Première Cuvée Extra Brut
Region: Champagne, Frankrike
Pris: 520,– kr (bestilling)
Importør: Vininor
Produsent: Bruno Paillard
Alkohol: 12.00% Sukker: 5.9 g/l Syre: 7.3 g/l
Druer: Pinot noir, chardonnay og pinot meunier.
Beskrivelse: Basen i champagnen er 2015-årgangen. Det tilsettes 25-50 prosent reserveviner i blenden. 80 prosent av vinen gjærer på ståltanker, 20 prosent av vinen gjærer på fat. Champagnen modnes i 3 år på bunnfallet. Etter degorgering lagres den videre i kjelleren i minimum seks måneder.

Champagnen dufter elegant av modne gule epler, pærer og aprikos, litt røde bær, samt sitruszest, autolyse, nøtter, brioche, kjeks, toast, hvite blomster og en pen kalkmineralitet. Pent fyldig vin med en delikat, kremet munnfølelse og fin mousse. Konsentrert saftig, lett utviklet og delikat kremet frukt på smak, med vekt på grønne og gule epler, kjølige sitrusfrukter og litt aprikos. Innslag av mineraler, urter, kjeks, mandler og nøtter. Pen, frisk syre. Pen lengde med en syrlig, tørrende avslutning. Meget god og elegant balansert champagne. Strålende i dag, men vil bare fortsette å bygge kompleksitet med noen år i kjelleren. (ESH)
Poeng: 91

Legg igjen et svar