Skip to main content

Bernhard Breuer var en forkjemper for terroirfokus og tanken om at enkelte viner er bedre enn andre på grunn av sitt opphav. Han satte dype spor etter seg og etablerte Georg Breuer som en meget solid produsent av kvalitetsriesling. I dag ledes familiebedriften videre av fjerde generasjon Breuer – representert ved jordnære, talentfulle Theresa Breuer, som både utstråler erfaring og autoritet. I en alder av 37 år er hun nå godt plassert blant Tysklands ypperste vinelite. Og fra Breuers kjeller kommer det nydelige viner på løpende bånd.

Annonse

Annonse

Betydningsfull

Foto: Produsenten

Eiendommen som senere skulle bli Weingut Georg Breuer, ble grunnlagt i 1880 av Bernhard Scholl og Albert Hillebrand, da som en del av vinhuset Scholl & Hillebrand. Eiendommen har vært i Breuer-familiens eie siden begynnelsen av 1900-tallet, da Peter Breuer overtok den. Han overlot senere eiendommen til sønnen Georg Breuer, som er den som har gitt navn til produsenten. Georg Breuer grunnla Weingut G. Breuer og ekspanderte virksomheten, samtidig som han økte eksporten av vin til andre europeiske land.

På 1980-tallet overtok sønnene Heinrich og Bernhard Breuer familiebedriften. Etter deres inntreden vokste det totale arealet av vinmarker i familiens eie i de bratte åssidene i Rüdesheim og Rauenthal til over 15 hektar. Og så, med overtakelsen av monopolvinmarken Nonnenberg i Rauenthal, i tillegg til andre oppkjøp, vokste vinmarksarealet med årene ytterligere til totalt 28 hektar. Georg Breuer oppnådde stadig økende anerkjennelse for sine viner, og særlig Bernhard, som var den første i familien som hadde formell utdanning innen vitikultur og ønologi, var sentral i denne forbindelse. Han søkte konsekvent etter høyest mulig kvalitet på vinene han produserte.

Bernhard Breuer. Foto: Produsenten

Bernhard har hatt stor betydning for den generelle kvalitetshevingen, og ikke minst for den korresponderende hevingen i anerkjennelse tysk riesling er blitt til del, også utenfor Tysklands grenser. Dette var noe han jobbet hardt for. Han var en forkjemper for tørre rieslingviner, og mente at forholdene i Rheingau var ideelle for å produsere elegante viner.

Bernhard Breuer var også en foregangsfigur i Rheingau for å innføre et vinmarksklassifikasjonssystem basert på faktorer som geologi, historie og kvaliteten på viner. I 1984 var han en av grunnleggerne av Charta, en sammenslutning med et rigid regelverk og et formål om å promotere kvalitetspregede, tørre rieslingviner fra Rheingau. Han var også styremedlem i og en av grunnleggerne av VDP. Georg Breuer var medlem i VDP inntil år 2000, da Bernhard besluttet å gå ut av sammenslutningen etter uenigheter om vinmarksklassifisering. Bernhard kjempet for en mer detaljert avgrensning av de ulike cru-ene etter burgundsk modell. Da han innså at han ikke ville få gjennomslag for dette, tok han konsekvensen av det.

Bratt læringskurve

Theresa Breuer. Foto: Produsenten

Bernhard Breuer var bare 57 år gammel da han brått gikk bort i mai 2004. Han hadde fortsatt mye ugjort da tragedien inntraff. Datteren Theresa var 20 år da faren døde, og det hadde inntil da ikke vært gitt at hun skulle gå i sin fars fotspor i bedriften. Sammen med to venninner hadde hun nylig åpnet et lite treningsstudio. Hun gjorde imidlertid om på sine umiddelbare fremtidsplaner og bestemte seg for å lede familiebedriften videre sammen med onkelen Heinrich.

Theresa har aldri lagt skjul på at starten var tøff og at læringskurven har vært bratt. Selv om hun i oppveksten tilbrakte mye tid i kjelleren og i vinmarkene sammen med Bernhard Breuer, hadde Theresa aldri jobbet sammen med sin far i kjelleren. Hun studerte ønologi og økonomi i Geisenheim i årene 2004-2007, samtidig som hun drev familiebedriften videre. Siden 2011 har hun ledet vingården på egenhånd, og har i den sammenheng hatt et særlig fokus på vinmarkene og arbeidet som foregår der.

Hermann Schmoranz, Bernhards mangeårige høyre hånd, spilte en viktig rolle i overgangen mellom Bernhard og Theresa Breuer. Theresa har uttrykt at hun ikke hadde klart å skape sine første årganger uten hans meget kyndige bistand. Schmoranz er fortsatt ansatt som vinmarkssansvarlig og vinmaker hos Breuer. Sammen med den svenske kjellermesteren Markus Lundén er de nøkkelpersoner for familiebedriften Georg Breuer den dag i dag.

Endre for å bevare

Foto: Produsenten

Men hvor mye har endret seg etter at Theresa Breuer tok over etter sin far? Svaret er nok at det er mer snakk om små grep og endringer enn store, omveltende forskjeller. Det er liten tvil om at kontinuitet er viktig hos Breuer. Bevart er fokuset på å lage klassiske, lagringsdyktige viner som bærer preg av terroir og vekststed.

Noe har likevel endret seg. Etter Bernhards bortgang har det totale vinmarksarealet i familiens eie økt fra 28 til 40 hektar, og vinmarkene dyrkes nå i sin helhet etter økologiske prinsipper. Biologisk mangfold etterstrebes i vinmarkene. Innhøstingen skjer tidligere enn før og timingen er også en annen, hvilket ikke bare har sammenheng med klimaendringer, men også med Theresa Breuers preferanser og erfaringer. Der Bernhard Breuer ventet lenger med å høste inn druene og fremhevet sukkermodning, er Theresa mer opptatt av fenolisk modning og friskhet. Men det er ikke tvil om at Theresa også i økende grad må tilpasse arbeidet i vinmarkene til klimaendringer. – Lange, varme perioder er veldig utfordrende. Vinstokkene kan være så tørre at de ikke klarer å ta inn vann. Plantene tilpasser seg noe, men det betyr at vi har et lavt utbytte, forklarer Theresa ettertenksomt.  

Ser man konkret på vinmakingen, har Theresa Breuer også videreutviklet fokuset på modning og lagringsdyktighet i vinene. Et eksempel er enkeltvinmarksvinen Berg Roseneck, som holdes lenger igjen enn hva som var tilfelle tidligere og som slippes flere år etter de andre vinene i Breuers portefølje. Theresa søker etter den naturlige balansen mellom sødme og syre, modning og aroma. Hennes viner er tydelig blitt finere med årene. Der Bernhard Breuers viner gjerne kunne fremstå som mer karaktersterke, stramme viner, har Theresa frembrakt en vinstil som fremstår renere, samt mer elegant og balansert. Vinene er ofte slanke, mineralpregede og med livlig syre, men flere trenger noen år i kjelleren for å åpne seg.

Fabelaktige vinmarker

Berg Schlossberg. Foto: Produsenten

I dag eier Breuer-familien totalt 40 hektar vinmarker med ypperlig beliggenhet i Rüdesheim, samt i landsbyene Rauenthal og Lorch. 86 prosent av vinmarkene er plantet med riesling.

Brorparten av Breuers vinmarker ligger i Rüdesheim. – Hos oss i Rüdesheim er alt eksponert mot sør. Der har vi både bratte åssider og de flate vinmarkene ved landsbyen, forklarer Theresa. Eksponeringen og jordsmonnet her gir gjerne opphav til dype, komplekse viner.

Berg Schlossberg (3,6 hektar) er vinmarken med den beste beliggenheten. Denne vinmarken, med opptil 65-70 graders helning, strekker seg oppover åssiden vest for Rüdesheim, der hvor Rhinen gjør en sving og beveger seg fra vestlig til nordlig retning. Navnet henter den fra borgen Ehrenfels, som troner over vinrankene. Eksponeringen mot sør gir høy solintensitet, og i tillegg reflekterer Rhinen mye sollys. Jordsmonnet er fyllitskifer- og kvartsrikt. Det drenerer godt, men magasinerer også varme godt. Jordsmonnet, kombinert med 35-40 år gamle vinstokker, bidrar til kraftfulle, finessepregede viner med stram tekstur og forholdsvis rike aromaer.

Berg Roseneck. Foto: Produsenten

Berg Roseneck (2,7 hektar) ligger på 160 til 200 meters høyde over havet og har et ganske steinete jordsmonn som består av dype lag av fyllitskifer, leirjord og kvarts. Vinen fra Berg Roseneck slippes senere enn de andre og viser hvor godt Breuers rieslingviner lagrer, da den gjerne fortsatt fremstår ung når den slippes. Breuers plotter i Berg Rottland (2,4 hektar), som ligger rett ved landsbyen, er blant de eldste i Rüdesheim. Jordsmonnet består av dype lag leirjord (løss) blandet med skifer, kalkstein og grus. Viner fra denne vinmarken er gjerne innledningsvis litt subtile, men bygger seg opp og viser tydelige aromatoner av sitrusfrukter og gule stenfrukter. – Berg Rottland har pen karakter og er en personlig favoritt. Dette er faktisk den første vinmarken min far så potensialet i som en fremtidig Grand Cru-vinmark, forteller Theresa Breuer.

Fra Breuers monopolvinmark Nonnenberg i Rauenthal. Foto: Produsenten

I Rauenthal eier Breuer den sørvendte monopolvinmarken Nonnenberg på 5,4 hektar, hvor det kun dyrkes riesling basert på 50-70 år gamle vinstokker. – Denne vinmarken er nok den som er mest forskjellig fra de andre. I Rauenthal er vi i en annen verden. Vi er fem kilometer fra elven. Det er mer bølgende åsrygger. Det er fortsatt en bratt skråning. Men jordsmonnet er annerledes og den er kjøligere enn de andre vinmarkene, forteller Theresa.

Vinmarken er gjerne opphav til litt kraftigere, mørkere viner med særegent, steinete mineralpreg og aromaer av gul frukt og tildels tropiske frukter. Jordsmonnet er ganske forskjellig fra vinmarkene i Rüdesheim, og består av leirjord, løss og dype lag med fyllitskifer, sand og noe grus. – De beste vinene herfra produseres i varme og tørre årganger, når vinmarkene i Rüdesheim sliter med å takle tørken. Da er denne mindre påvirket og gir coolness til druene. forklarer Theresa.

En uslepen diamant

Fra Pfaffenwies-vinmarken i Lorch. Foto: Produsenten

I tillegg til vinmarkene i Rüdesheim og Rauenthal, har Breuer i de senere år utvidet virksomheten til å omfatte vinmarker i Lorch, som ligger i elvedalføret en 15 minutters kjøretur nordvest for Rüdesheim.

– Vi fikk sjansen til å ekspandere. Det var slett ikke planen. Vi tenkte faktisk egentlig motsatt. Men vi fikk tilbud om å overta 7,5 hektar i Lorch, forklarer Theresa Breuer. Vinmarkene ble overtatt i 2019 fra produsenten Altenkirch, som er i slekt med Breuer, ettersom de ikke hadde planer om å fortsette.

Theresa forteller engasjert om Lorch, som fremstår ganske annerledes enn Rüdesheim. – I Lorch er vinmarkene, i motsetning til i Rüdesheim, vestlig eksponert. Mikroklimaet er et helt annet. Og alt er bratt. Der må det jobbes på en helt annen måte, forteller Theresa. Ifølge Theresa har jordsmonnet i Rüdesheim og Lorch mange likheter, men også noen forskjeller: – Steinstrukturen er veldig lik. Men i Lorch er den veldig ren, siden det nesten ikke er toppjord der, forteller Theresa. Vinmarkene i Lorch har et steinete, skiferholdig jordsmonn ispedd kvarts, samt løss i nedre deler. Klimamessig påvirkes vinmarkene av varmen fra Rhinen. I tillegg til dette beskytter blant annet naturlige forsenkninger og steiner mot vind, hvilket gjør at varmen opprettholdes. Til forskjell fra de noe rikere vinene fra sydvendte vinmarker i Rüdesheim og Rauenthal, beholder frukten i vinene fra Lorch en viss letthet.

I Lorch finner man toppvinmarken Pfaffenwies (3,2 hektar), som Theresa beskriver som en uslepen diamant. Enkeltvinmarksvinen med samme navn er nå ute i sin andre årgang, og er gjenkjennbar med sin intense, litt saltaktige mineralitet og fine sitrusfruktaromaer. Pfaffenwies strekker seg helt fra Rhinens bredder og oppover åssiden til skogkanten. – Det særpregede jordsmonnet kombineres med veldig gamle stokker i Pfaffenwies. De eldste ble plantet på 1960-tallet. Vi forsøker stadig å forstå hva som foregår i den vinmarken. Med Pfaffenwies kan vi med én vinmark som går fra bunn til topp vise hva det beste av Lorch gir av uttrykk, forteller Theresa Breuer. I lys av klimaendringer gir vinmarkens mikroklima og eksponering et fortrinn. Her oppnår druene optimal modenhet og står ikke i fare for å bli kokt, slik tilfellet kan være på rent sørvendte steder.

Vinene

Foto: Produsenten

I tråd med Bernhard Breuers ønske om et bevisst forhold til vinmarksklassifikasjon, opereres det med et tydelig burgundinspirert kvalitetshierarki blant rieslingvinene som produseres. De tørre rieslingvinene deles inn i fire kategorier som i stor grad er sammenfallende med VDPs klassifiseringspyramide.

På nederste nivå i hierarkiet finner man Breuers enkle innstegsviner (regionalviner), Sauvage og halvtørre Charm, som er blends basert på druemateriale fra ulike plotter i alle de tre landsbyene hvor Breuer har vinmarker.

Breuers Estate-viner (villageviner) er å finne på neste nivå, med henholdsvis landsbyangivelsene Rüdesheim, Rauenthal og Lorch. Hver av vinene er en blend av druemateriale fra ulike vinmarker i en landsby, hvor parsellene enten er for unge eller i Theresas øyne ikke av tilstrekkelig høy kvalitet til å tappes som enkeltvinmarksvin. Dette er likevel virkelig flotte viner, hvis mål er å uttrykke spesifikke landsbypreg.

På nest øverste kvalitetsnivå finner vi én vin, Terra Montosa. Til denne vinen benyttes det nest beste druematerialet fra Breuers toppvinmarker – gjerne druemateriale som ikke helt passer inn i toppvinene. Vinen er en blend av druer fra Breuers toppvinmarker, og derfor et spennende produkt av ulike jordsmonn.

Øverst i kvalitetspyramiden troner enkeltvinmarksviner fra Breuers fem toppvinmarker; Berg Roseneck, Berg Rottland og Berg Schlossberg i Rüdesheim, Nonnenberg i Rauenthal og Pfaffenwies i Lorch. Dette er komplekse viner med betydelig lagringspotensiale. De fem toppvinene gir på hver sin måte flotte uttrykk for mikroklima og jordsmonn. Det er særlig Berg Schlossberg som gjerne blir fremhevet som Breuers flotteste vin. – Berg Schlossberg er utvilsomt en vin vi er veldig stolte av. Men den har en kompleksitet som trenger tid, forteller Theresa Breuer. 

Foruten rieslingvinene, produseres det noen flotte spätburgundere og to musserende viner hos Breuer. – De musserende vinene utgjør en veldig liten del av vår produksjon, men de er en herlig sideeffekt. Den ene er en klassisk riesling-Sekt. Vi prøver å finne balansen mellom modning og syre, forklarer Theresa Breuer. Breuers andre musserende vin er en ganske seriøs sak, som er basert på pinot gris, pinot blanc og pinot noir. – Vi lager den når det gir mening. 2008 var en nydelig årgang for musserende vin. Vi besluttet å degorgere den nylig. Vi har akkurat begynt å smake på 2009 og 2012, som er de neste potensielle årgangene, forteller Theresa.

Vitikultur og vinifikasjon

Eikefat i Breuers kjeller i Rüdesheim. Foto: Produsenten

Breuers vinmarker dyrkes økologisk. Innhøstingen, som for rieslingdruenes del oftest foretas i oktober, gjøres utelukkende for hånd. For Theresa Breuer er aromatisk og fenolisk modning viktigere enn mostvekt, hvilket gjør at druene helst blir plukket når Theresa og hennes team av arbeidere mener frukten er på et optimalt nivå. Under innhøstingen er det Theresa Breuer som leder an i vinmarkene, men de fleste andre avgjørelser i bedriften, for eksempel hva angår beskjæring av vinplanter og blending av viner, tas av trekløveret Breuer, Schmoranz og Lundén i fellesskap.

Avkastningen fra vinmarkene er tildels meget lav – den er natulig lavere i bratte vinmarker med gamle vinstokker, som det er mange av hos Georg Breuer. I toppvinmarkene er avkastningen helt nede i 15-25 hektoliter per hektar, mot 45 hl/ha for de enklere vinene.

Etter innhøsting knuses drueklaser lett før pressing, men avstilkes ikke. Druene har opptil 6-12 timers skallkontakt dersom årgangen gjør at syrenivået er tilstrekkelig høyt. Breuer bruker en åpen presse til pressingen. Enkeltvinmarksvinene og Terra Montosa fermenteres og modnes på nøytrale, tyske eikefat på 600-2400 liter uten temperaturstyring. Fermenteringen tar opptil fire måneder. Breuers enklere viner fermenteres på ståltanker, mens villagevinene blir fermentert og modnet 50/50 på ståltanker og store, nøytrale eikefat. Vinene omstikkes en gang etter fermenteringen for å gjerne det grove bunnfallet. Vinene ligger deretter på det fine bunnfallet frem til våren-sommeren påfølgende år. De enklere vinene modner på bunnfallet til april, mens toppvinene tilbringer tid på det fine bunnfallet til juli. Vinene blir deretter tappet på flaske.

Veldig bra årgang

Foto: Produsenten

– 2020 er en veldig bra årgang. Vi hadde en normal avkastning og vinene har en veldig bra syre. Druene var veldig juicy, forteller Theresa Breuer.

Theresa og hennes team ble ikke satt på de store prøvene i løpet av året. – Innhøstingen var veldig avslappet. Det var viktigere å passe på smittevern, spriting og hvem som gikk i hvilken bil, sier Theresa. 

Det regnet lite i løpet av sommeren 2020, men nedbør oppmagasinert i løpet av vintermånedene gjorde at vinplantene klarte seg fint.

– Jeg vil faktisk si det: 2020 var et nydelig år. Det kjentes ganske rart etter alt det mentale stresset det året. Vinmarkene var ganske upåvirket av det. Vinplantene vokste vakkert og druene utviklet seg perfekt. Det var et tørt år – noe mer utfordrende for vinstokkene, men ikke for oss. Pinot noir-druene hadde det tøffere, fordi de bygget sukker. Men for riesling var året fantastisk!, avslutter Theresa Breuer med et stort smil om munnen. 

Annonse

Annonse

 

Smaksnotater

Her kan du lese smaksnotater til alle av Georg Breuers viner som er å finne i bestillingsutvalget på Vinmonopolet.

Musserende viner

Varenr: 12632401
Vin: Georg Breuer Brut 2008
Region: Deutscher wein, Tyskland
Pris: 453,90 kr (bestilling)
Importør: Einar A Engelstad
Produsent: Georg Breuer
Alkohol:12.50% Sukker:3.0 g/l Syre:6.2 g/l
Druer: grauburgunder, weissburgunder og spätburgunder.
Beskrivelse: Aromatisk og tiltalende på nesen med dufter av noe utviklet frukt, med vekt på gule epler og noe sitrusfrukter, samt nøtter, brioche og toast. Fyldig kropp med en delikat munnfølelse med flott nerve. Fin mousse. Pen konsentrasjon av noe utviklet, kremet frukt på smak, med vekt på epler, modne, syrlige sitrusfrukter og litt røde bær. Innslag av nøtter, krydder, bakst og litt toast. Frisk syre. Pen lengde med en tørr avslutning. Meget vellaget Sekt.
Poeng: 90

 

Varenr: 3902201
Vin: Georg Breuer Riesling Brut 2017
Region: Rheingau, Tyskland
Pris: 306,90 kr (bestilling)
Importør: Einar A Engelstad
Produsent: Georg Breuer
Alkohol:12.50% Sukker:4.2 g/l Syre:8.2 g/l
Druer: Riesling.
Beskrivelse: Delikat og ren på nesen med dufter av grønne epler, friske sitrusfrukter, noe gule plommer, samt mineraler, bakst, litt urter, nøtter og blomster. Middels fyldig kropp med en frisk og god munnfølelse og en fin mousse. Flott konsentrasjon av saftig, frisk kremet frukt på smak, med vekt på epler og lime. Innslag av bakst og mineraler, samt et lett nøttepreg. Flott, livlig syre. Fin lengde med en tørr utgang. Meget bra Sekt!
Poeng: 88

Hvite viner

Varenr: 3105701
Vin: Breuer Berg Schlossberg Riesling 2020
Region: Rheingau, Tyskland
Pris: 820,10 kr (bestilling)
Importør: Einar A Engelstad
Produsent: Georg Breuer
Alkohol:11.50% Sukker:6.2 g/l Syre:7.6 g/l
Druer: riesling.
Beskrivelse: Innledningsvis noe dempet på duft, men under dette er det et nydelig, aromatisk duftbilde med preg av grønne og litt gule epler, lime og sitrusfrukter, litt meloner, samt våt stein, røyk og en pen mineralitet. Snev av litt urter, blomster og voks. Pent fyldig vin med en utpreget god, nerverik munnfølelse med mye kraft. Nydelig konsentrasjon av saftig, fersk og tett mineralsk frukt på smak, med vekt på grønne epler og sitrusfrukter, samt litt meloner. Innslag av urter, røyk og en strålende mineralitet. Virkelig flott syre. Meget pen lengde med en tørr, mineralsk utgang. Formidabelt flott riesling.
Poeng: 94

Varenr: 3105501
Vin: Georg Breuer Nonnenberg Riesling 2020
Region: Rheingau, Tyskland
Pris: 679,90 kr (bestilling)
Importør: Einar A Engelstad
Produsent: Georg Breuer
Alkohol:12.00% Sukker:5.4 g/l Syre:9.4 g/l
Druer: Riesling.
Beskrivelse: Forførende på nesen med aromaer av friske grønne epler og sitrusfrukter, litt fersken, samt lekre florale toner, knust stein og saltmineraler. Pent fyldig vin med en utpreget god og nerverik munnfølelse. Saftig, konsentrert frukt på smak, med vekt på Granny Smith-epler og stramme sitrusfrukter med en liten flik av bitterhet ved seg. Innslag av sitrusskall, urter, lett krydder, røyk og en lekker mineralitet. Veldig pen, frisk syre. Nydelig lengde med en tørr, syrlig og mineralpreget utgang. Strålende og meget elegant vin.
Poeng: 93

Varenr: 10447401
Vin: Georg Breuer Berg Roseneck 2016
Region: Rheingau, Tyskland
Pris: 691,90 kr (bestilling)
Importør: Einar A Engelstad
Produsent: Georg Breuer
Alkohol:11.50% Sukker:8.8 g/l Syre:9.2 g/l
Druer: Riesling.
Beskrivelse: Tiltalende og dyp på nesen med aromaer av lett utviklet frukt, med vekt på grønne og gule epler, moden lime og noe stenfrukter, samt blomster, knust stein og mineraler. Et ørlite snev av petroleum og honning på duft. Pent fyldig vin med en god munnfølelse. Pen konsentrasjon av saftig, lett utviklet frukt på smak, med vekt på grønne epler, lime og stenfrukter. Innslag av litt krydder og mandler, samt en lekker mineralitet. Frisk syre. Flott lengde med en tørr, litt rikere og fruktig avslutning. Meget god vin.
Poeng: 92

Varenr: 14155201
Vin: Georg Breuer Lorch Pfaffenwies Riesling 2020
Region: Rheingau, Tyskland
Pris: 665,90 kr (bestilling)
Importør: Einar A Engelstad
Produsent: Georg Breuer
Alkohol:12.00%
Beskrivelse: Uttrykkssfull og forførende på nesen med aromaer av grønne epler, fersken og stramme sitrusfrukter, samt sitruszest, blomster, knust stein og mineraler. Snev av mandler og hint av petroleum på duft. Lekker dybde på nesen. Pent fyldig vin med en god, tett strukturert munnfølelse med solid kraft. Nydelig nerve her. Konsentrert, saftig og litt bløt frukt på smak, med vekt på grønne epler, lime og modne sitrusfrukter. Nydelig mineralitet, samt innslag av urter, røyk og lett voks. Pen syre. Nydelig lengde med en tørr, mineralpreget og syrlig avslutning. Strålende vin.
Poeng: 92

Varenr: 7022901
Vin: Georg Breuer Berg Rottland Riesling 2020
Region: Tyskland
Pris: 593,90 kr (bestilling)
Importør: Einar A Engelstad
Produsent: Georg Breuer
Alkohol:11.50% Sukker:8.8 g/l Syre:7.2 g/l
Druer: Riesling.
Beskrivelse: Kraftfull og tiltalende på nesen med aromaer av grønne epler, lime og fersken, samt knust stein og våt stein, røyk og mineraler. Middels til fyldig kropp med en flott, nerverik munnfølelse med strålende friskhet. Konsentrert, saftig og stram mineralsk frukt på smak, med vekt på grønne epler og sitrusfrukter. Innslag av fruktskall, lett krydder og voks, samt røyk og en pen mineralitet. Frisk syre. Pen lengde med en tørr, mineralpreget avslutning. Meget vellaget vin.
Poeng: 92

Varenr: 1524201
Vin: Terra Montosa Riesling 2020
Region: Rheingau, Tyskland
Pris: 343,90 kr (bestilling)
Importør: Einar A Engelstad
Produsent: Georg Breuer
Alkohol:11.50% Sukker:5.2 g/l Syre:6.6 g/l
Druer: Riesling.
Beskrivelse: Tiltalende og litt rikere på nesen med aromaer av modne grønne og litt gule epler, sitrusfrukter, samt blomster, voks, lett krydder, knust stein og mineraler. Pent fyldig vin med en konsentrert og utpreget god munnfølelse. Saftig, konsentrert frukt på smak, med vekt på grønne epler og modne sitrusfrukter. Pent integrert fruktsødme. Innslag av urter, krydder, voks og en fin mineralitet. Flott syre. Pen lengde med en knusktørr, syrlig og mineralpreget avslutning. Meget flott vin.
Poeng: 91

 

Varenr: 9153501
Vin: Georg Breuer Rüdesheim Estate Riesling 2020
Region: Rheingau, Tyskland
Pris: 234,90 kr (bestilling)
Importør: Einar A Engelstad
Produsent: Georg Breuer
Alkohol:11.50% Sukker:7.7 g/l Syre:8.8 g/l
Druer: Riesling.
Beskrivelse: Dufter av grønne epler, sitrusskall og aprikos, litt tropisk frukt, samt knust stein og mineraler. Et lite hint av honning på duft. Pent fyldig vin med en god munnfølelse. Fin konsentrasjon av lett utviklet, mineralpreget og lett kjøttfull frukt på smak, med vekt på fersken, sitrusfrukter og epler. Fin mineralitet. Frisk syre. Bra lengde med en tørr avslutning. Flott vin.
Poeng: 89

Varenr: 12562801
Vin: Georg Breuer Estate Lorch 2020
Region: Rheingau, Tyskland
Pris: 239,90 kr (bestilling)
Importør: Einar A Engelstad
Produsent: Georg Breuer
Alkohol:12.00% Sukker:9.6 g/l Syre:8.2 g/l
Druer: Riesling.
Beskrivelse: Fruktig på nesen med dufter av lett modne sitrusfrukter, grønne epler, knust stein og mineraler. Streif av litt lett petroleum på duft. Middels fyldig kropp med en god, frisk munnfølelse. Fin konsentrasjon av saftig, frisk og fersk mineralsk frukt på smak, med vekt på lime og syrlige Granny Smith-epler. Innslag av røyk og mineraler. Frisk syre. Flott lengde med en tørr, syrlig og frisk utgang. Flott riesling!
Poeng: 88

Varenr: 9153601
Vin: Georg Breuer Rauenthal Estate Riesling 2020
Region: Rheingau, Tyskland
Pris: 234,90 kr (bestilling)
Importør: Einar A Engelstad
Produsent: Georg Breuer
Alkohol:11.50% Sukker:8.2 g/l Syre:8.9 g/l
Druer: Riesling.
Beskrivelse: Rik og forholdsvis dyp på nesen med aromaer av grønne epler og sitrusfrukter, samt blomster, voks, knust stein og mineraler. Middels til fyldig kropp med en god munnfølelse. God konsentrasjon av noe utviklet, saftig frukt på smak, med vekt på sitrusfrukter og modne epler. Flott mineralitet som driver vinen. Frisk syre. God lengde med en tørr avslutning. Bra vin.
Poeng: 87

Varenr: 3902301
Vin: Georg Breuer Gris Grauer Burgunder 2020
Region: Rheingau, Tyskland
Pris: 232,90 kr (bestilling)
Importør: Einar A Engelstad
Produsent: Georg Breuer
Alkohol:11.50% Sukker:3.0 g/l Syre:5.8 g/l
Druer: Grauburgunder.
Beskrivelse: Rik og sødmefull på nesen med aromaer av gule epler, pærer, fersken og blomster. Middels fyldig kropp med en god munnfølelse. Rik og saftig fersk frukt på smak, med vekt på epler, pærer og noe melon. Innslag av litt mineraler. Bra syre. Bra lengde en tørr avslutning. Mangler litt kompleksitet, men en bra vin.
Poeng: 87

Varenr: 2075001
Vin: Breuer Riesling Sauvage 2020
Region: Rheingau, Tyskland
Pris: 186,90 kr (bestilling)
Importør: Einar A Engelstad
Produsent: Georg Breuer
Alkohol:12.00% Sukker:7.4 g/l Syre:8.3 g/l
Druer: Riesling.
Beskrivelse: Dufter av grønne epler, lime og blomster, samt knust stein og mineraler. Middels fyldig vin med en god, slank munnfølelse. Bra konsentrasjon av fersk og ganske delikat frukt på smak, med vekt på syrlige grønne epler og sitrusfrukter. Fint innslag av litt bitrere fruktskall og en fin mineralitet. Bra lengde med en mineralsk, tørr avslutning. Ukompliserte saker, men dette drikker godt!
Poeng: 86

Varenr: 404001
Vin: Georg Breuer Charm Riesling 2020
Region: Rheingau, Tyskland
Pris: 198,90 kr (bestilling)
Importør: Einar A Engelstad
Produsent: Georg Breuer
Alkohol:11.50% Sukker:13.6 g/l Syre:7.7 g/l
Druer: Riesling.
Beskrivelse: Pen og ren på nesen med aromaer av grønne epler og lime, samt sitrusskall og mineraler. Middels fyldig kropp med en god, rund munnfølelse. Fin konsentrasjon av fersk, slank og lett sødmepreget frukt på smak, med vekt på sitrusfrukter og syrlige epler. Fint mineralpreg. Frisk syre og en balansert sødme. God lengde med en frisk, tørrende utgang. En enkel, men god og fint balansert halvtørr riesling.
Poeng: 86

Røde viner

Varenr: 5718001
Vin: Breuer Spätburgunder B 2018
Region: Rheingau, Tyskland
Pris: 554,90 kr (bestilling)
Importør: Einar A Engelstad
Produsent: Georg Breuer
Alkohol:12.50% Sukker:3.0 g/l Syre:5.8 g/l
Druer: Pinot noir.
Beskrivelse: Tiltalende og litt rikere på nesen med aromaer av bringebær, røde plommer og litt skogsbær, samt urter, blomster, tre, litt røyk og mineraler. Middels til fyldig kropp med en god munnfølelse. Flott konsentrasjon av saftig, fersk mørkere rød frukt på smak, med vekt på sødmerike skogsbær og bringebær. Innslag av urter, krydder, lett anis, mineraler og pent integrert tre. Frisk syre. Lette tanniner. Flott lengde med en tørr avslutning. Flott vin!
Poeng: 90

Varenr: 3927501
Vin: Georg Breuer Spätburgunder Rouge 2019
Region: Rheingau, Tyskland
Pris: 235,90 kr (bestilling)
Importør: Einar A Engelstad
Produsent: Georg Breuer
Alkohol:12.00% Sukker:3.0 g/l Syre:5.5 g/l
Druer: spätburgunder.
Beskrivelse: Pen og frisk på nesen med dufter frisk rød frukt, med vekt på røde plommer, lett sødmefulle bringebær og litt røde kirsebær, samt litt bjørnebær, lilla blomster, anis, mineraler, mandler og lekkert integrert fat. Streif av tobakk på duft. Pent fyldig vin med en delikat munnfølelse. Pen konsentrasjon av saftig, frisk rød frukt på smak, med vekt på kirsebær og plommer, samt noe mørkere bringebær. Innslag av mineraler, pepper, krydder, litt lakris og tre. Frisk syre. Lett strukturerte, finkornede tanniner. Bra lengde med en tørr avslutning. Breuer leverer en flott, leskende vin i årgangen.
Poeng: 89

Legg igjen et svar