Skip to main content

Vinmonopolets spesiallansering av viner fra Burgund er over for i år. Au pair, utenlandske borgere, studenter, russ, ungdom, restaurant-ansatte og snekkere kan igjen sove innendørs. Den ekte vin-entusiasten kan på nytt fastslå at de mest ettertraktede vinene heller ikke i år havnet i egen vinkjeller. Profitørene har derimot fylt opp lommeboken sin og kan fortsette sin gode levestandard med ekstra inntekter på omsetning av dyrebare burgunderske dråper til norske og utenlandske millionærer. Kan Vinmonopolet la ordningen fortsette? 

Leircampen før burgundlanseringen i 2023. Foto: Botti.no

Dette er en kommentar.  Kommentaren gir uttrykk for redaktørens holdning.

Om saken 

 • Vinmonopolet har 12 spesialbutikker rundt i landet som lanserer og selger viner som er særskilt attraktive i Norge og i verdensmarkedet. Spesialbutikkene har seks lanseringer av ettertraktede viner i gjennom året, Det er lansering av viner fra Burgund, Tyskland, Champagne, øvrig Frankrike, Italia og Bordeaux. (Kilde: Vinmonopolet.no)
 • Speisallanseringene medfører stor interesse og spesielt Burgund-lanseringen har ført til at mange ligger i kø i uker for å sikre seg de mest ettertraktede vinene.
 • Vinene fra kultprodusentene Domaine de la Romanée-Conti (DRC), Armand Rousseau, Domaine Leflaive, Raveneau, og Weingut Keller er svært ettertraktede og kan ofte selges i annenhåndsmarkedet for tre til fire ganger innkjøpspris.
 • Spekulanter bruker andre som au pair. utenlandske borgere, håndverkere og studenter mot vederlag for å sikre seg flere av de mest ettertraktede vinene.
 • Det mistenkes brudd på skatteloven, utlendingsloven, alkoholloven og hvitvaskingsloven i forbindelse med spesiallanseringene.

Regelverk

 • Betaling for å stå i polkø vil som hovedregel være skattepliktig arbeidsinntekt. Slik inntekt er kun skattefri når betalingen ikke overstiger 1 000 kroner per år. For visse arbeidsinntekter er skattefritaket utvidet til 6 000 kroner per år, men dette fritaket vil ikke gjelde for tjeneste om å stå i polkø. (Kilde: Skatteetaten)
 • Å stå i kø vil kunne regnes som arbeid. Hvorvidt en utlending har lov til å stå i kø på oppdrag fra en privatperson eller ikke, kommer an på oppholdstillatelsen til utlendingen. (Kilde: UDI)
 • I utgangspunktet synes det å stå i kø å falle utenfor hva en au pair skal utføre av oppgaver. Ifølge UDIs retningslinjer skal heller ikke en au pair utføre oppgaver i tidsrommet mellom klokken 21:00 og 06:00 (Kilde: UDI)
 • Salg av alkoholholdig drikk med over 4,7% alkohol, kan normalt kun gjøres av Vinmonopolet. Forbrukere kan derfor ikke videreselge produkter de har kjøpt på Vinmonopolet til andre, verken til andre forbrukere eller virksomheter. Unntaket lovlig salg ved auksjon som i Norge er via Blomquist på vegne av Vinmonopolet. (Kilde: Helsedepartementet)
 • Alkoholloven er derimot ikke til hinder for at en forbruker kan handle alkoholpå vegne av en annen, dersom denne på forhånd har forpliktet seg til å betale for varen. (Kilde: Helsedepartementet)
 • På generelt grunnlag skal varer som utføres fra Norge underlegges prosedyren utførsel. Vinen skal deklareres. Verdien er i utgangspunktet prisen for salg til utlandet. Denne verdien kan fremgå av en handelsfaktura. (Kilde: Tolletaten)
 • Varer som kjøpes av privatpersoner på Vinmonopolet er avgiftsbelagte. Det kan hende at mottakerlandet vil kreve inn avgifter for varen du skal sende. Dette er avhengig av reglene i hvert enkelt land. (Kilde: Tolletaten)
 • Forhandlere av gjenstander, inkludert Vinmonopolet, kan ikke motta vederlag i kontanter på 40 000 kroner eller mer eller et tilsvarende beløp i utenlandsk valuta. Dette gjelder også der oppgjøret gjennomføres i flere operasjoner. (Kilde: Hvitvaskingsloven)
 • Domaine de la Romanée-Conti har ikke nedlagt begrensninger om deres viner må selges fysisk i butikk eller via nettlansering. (Kilde: Vin-importør Winetailor)

Vinmonopolets spesiallanseringer

DRC – Vin-entusiastenes våte drøm skaper lange køer utenfor Vinmonopolets spesialbutikker. Foto: Botti.no

Vinmonopolet står sterkt i Norge og er årlig på omdømmetoppen. Kunnskapsrike medarbeidere med god varefaglig kompetanse, stor tilgjengelighet med mange utsalg og et av verdens beste utvalg av vin via nettbestilling bidrar til at mange har stor tillit til Vinmonopolet. Opprettelse av spesialbutikkene i 2005 og spesiallanseringene etter dagens form av 2012, har vært en formidabel suksess. I perioden mellom 2016 og 2023 har det vært en salgsøkning under spesialanseringene på 83% fra 86440 liter til 158103 liter. Dyktige innkjøpere har via landets vin-importører fått tak i ettertraktede og anerkjente viner som ofte selges lavere enn internasjonal markedspris. Lanseringsmetoden med spesiallansering i butikkene har også skapt økt oppmerksomhet og god reklame for Vinmonopolet. Årlig kommer den norske presse til Vinmonopolet for å følge køen av  vinglade som skal sikre seg edle dråper fra Burgund. Køene før lanseringene har også blitt lengre og oppstår tidligere enn for noen få år tilbake. Interessen ser ut til å øke blant de vinglade nordmenn som bruker mer penger på kvalitetsvin. Gode relasjoner og kunnskapsoverføring mellom kundene og Vinmonopolets ansatte har gitt mersalg av gode viner utover det vi kan kalle etikettviner (Viner fra spesielt kjente vinprodusenter).

Dessverre vil sannsynligvis få i køen nyte de mest ettertraktende vinene. Bak sceneteppet er det en mørk side. Profitørene. De som selv ligger i kø eller kjøper tjenester av andre for å få tak i de fleste av de mest ettertraktede vinene. Vinene omsettes umiddelbart, ofte til utlandet. Det gir en potensiell gevinst på  flere hundre tusen av kroner. I vinmiljøet blir det ofte omtalt at for 10 år siden så var det 80% vinglade og 20% profittjegere som stod fremst i køen. Nå er analysen den motsatte. Det er profittjegerne som dominerer fronten av køen. I tillegg har profitørene betalt andre for å stå i kø. Det sikrer flere av de mest ettertraktede vinene. Her kan det mistenkes bruk av ulovlig arbeidskraft, brudd på alkoholloven, skatteloven og hvitvaskingsloven. I tillegg har vi de etiske problemstillingene med bruk av mennesker til skaffe seg vinene solgt av et statlig monopol. Det skaper frustrasjon blant de vinglade når det er Europas millionærer som til slutt får tak i vinene fra de norske spesiallanseringene. Flere entusiaster har derfor gitt opp spesiallanseringene.

Eksotisk leircamp 

Vi skrur tiden ett år tilbake i tid. 9.februar 2023. Corona-restriksjoner førte til at to årganger av de mest ettertraktede vinene fra Domaine Romanee-Conti (DRC) og Armand Rousseau ble holdt tilbake til denne kalde februar-dagen. Over 120 flasker DRC skulle lanseres til priser langt unna verdens markedspris  Vin-entusiasten og profitørene fikk vann på møllen. Plassen i overkant av Vinmonopolet på Aker Brygge ble gjort om til Norges mest eksotiske campleir. Tilsvarende gate-camper ble opprettet rundt de øvrige spesialbutikkene i landet. Det var et uendelig skue. Kjente garvede vin-entusiaster var å se, men i mindretall med tanke på de tidligere år. Plassen var derimot fylt opp av køståere som sannsynligvis ikke hadde noen hensikt av å nyte disse edle dråpene.

Innerst på plassen bak Aker Brygge var det en rekke  personer fra et land i Sør-Asia. Det var satt opp telt fot å beskytte seg mot vind og vær. De verken snakket norsk eller tilsynelatende hadde en velfylt kjeller de skulle øke ytterligere. Håndverkere fra Øst-Europa var som alltid å finne. Andre var ikke like heldige i år. – «Polakken» min hadde dessverre ferie i år sa den velbemidlede eldre mannen. Ungdom, studenter og en russebuss med jenter var på plass. Restaurant-eiere og deres ansatte var også her. Yngre medarbeidere sendt av sjefene sine på Tyvholmen var også i år å se, med litt dyrere ytterjakke enn de andre i køen. Unge fillipenske au-pairer hutrende i tynne jakker er også et årlig skue. De unge jentene blir erstattet i køen av  av sitt herrefolk rett før dørene åpnes.  – «De får da betalt» svarte denne eldre Nesøya-mannen da det ble uttalt kritikk i køen.

Når dørene åpnet stormet en horde av vinglade inn for å få tak i vinene som ikke er kvoterte. Men det var ikke alle som løp. De som er utsendt fra profittjegerne. De tuslet rolig inn med en lapp i hånden. De skulle kun ha de kvoterte vinene. Det er høy omsetning på spesiallanseringene. Kredittkort går varmt. Flere uttalte at de brukte hundre tusener av kroner under lanseringen.  Bruk av kontanter er fortsatt et lovlig betalingsmiddel i Norge. Det ligger i sakens natur at de fleste allikevel bruker debit eller kredittkort i dag. Under spesiallanseringene er det derimot flere som betaler kontant, dog bare en liten prosentandel. Kjøp av slike viner med kontanter kan  mistenkeliggjøre hvitvasking av midler som stammer fra ulovligheter.

Hvor går vinene?

2023 var kanskje ikke et representativt år da det var spesielt mange ettertraktede viner enn normalt som ble omsatt. Men de nevnte utfordringene finnes også hvert år, i i mer eller mindre grad. Det er spesielt vinene fra DRC, Rousseau, Domaine Leflaive, Raveneau og Weingut Keller som omtales som såkalte «Flip-viner». Informasjon i miljøet tilsier at vinene eksporteres ut av landet til blant annet Danmark, England og Frankrike der vinene selges til noble vinhandlere eller til auksjonshus som blant annet London-baserte Christie´s. Egne representanter skal etter sigende komme til Norge for å hente vinene. Tolletaten har opplyst at det er vin som er deklarert ut av Norge de siste årene, også utført av personer med midlertidig tilknytning (D-nummer) til Norge. Hvilke viner foreligger det ikke informasjon om.

Det er også et betydelig salg av yngre årganger av DRC via Blomquists auksjoner i Norge. I perioden 2015 til 2023 er det omsatt 101 flasker DRC i årgangene 2010-2015. Salgsummen er totalt på ca. 2.3 millioner kroner. Det er også verdt å nevne at verdivurderingen til Blomquist på vinene var ca. 1.6 millioner kroner. Over halvparten av disse vinene er solgt av restauranter, trolig ved opphør av driften. Resten er solgt av privatpersoner som enten har kjøpt vinene via spesiallanseringene, spesialbestilling direkte fra importør eller i mindre grad fra utlandet.

Vinmonopolets spesiallansering under press 

Vinmonopolets spesiallanseringer skaper blest og interesse. Men kan det fortsette? Foto: Botti.no

Vinmonopolets spesiallanseringer skaper blest og interesse. Men kan det fortsette? Foto: Botti.no

Måten vinmonopolet lanser vinene på gir grobunn for de nevnte profitørene. Det er problematisk at mange av de mest attraktive vinene har blitt en salgsvare og ikke nytes av vin-entusiastene. I tillegg er det de etiske problemstillingene lanseringsmetoden gir. Kan Vinmonopolet være bekjent at det brukes utenlandske borgere og misbruk av au pair-ordningen for å sikre seg flere av de sjeldne vinene? Det er også sannsynlig at vederlaget for å stå i kø sjelden rapporteres inn inn til skattemyndighetene, i all den tid det sannsynligvis er avtalt beløp langt over 1000 kroner for arbeidet. Hvitvaskingstematikken er også gjeldene. Hvor kommer kontantene for å kjøpe de edle vinene fra? Det kan  mistenkes at vinene selges mellom privatpersoner for å slippe høye salærer til auksjonshus.

Vinmonopolet inntar en passiv holdning til utfordringene. Vinmonopolet uttaler at når en kunde har betalt for varen, eier vedkommende den og står fritt til å gjøre hva han eller hun vil gjøre med vinen. Vinmonopolet mener det er utenfor deres myndighetsområde å påse at en lovlig kjøpt vare ikke videreselges i det norske eller internasjonale markedet, inkludert auksjonsmarkedet. Det skal nevnes at Vinmonopolet har gjort enkelte grep for å redusere inntjeningsprofitten. Vinmonopolet har innført  kvotering av de mest ettertraktede vinene. Sannsynligvis omgås kvoteringsproblematikken ved at profitørene bruker andre til.å sikre seg flere viner. I tillegg har Vinmonopolet fordelt viner til spesialbutikkene utenfor østlandsområdet. Det vanskeliggjør bruken av arbeidskraft bosatt i Oslo.

I den grad at etiske problemstillinger og ulovligheter kan skje grunnet Vinmonopolets salgsmetode bør det vurderes om lansering av de mest ettertraktede vinene bør foregå på en annen måte for å redusere profitørenes jag?

Finnes det andre løsninger?

Finnes det alternativer til fysisk kø etter de mest ettertraktede vinene? Foto: Botti.no

Alternativer til fysisk lansering med overnattingskøer finnes, men vil de være bedre? Her er noen forslag:

Økt bruk av kvoter

Vinmonopolet har i de siste årene innført betraktelige kvoteringsregler. Det er en god intensjon  Derimot har ikke dette hjulpet nevneverdig og har trolig økt bruk av kjøpte køståere for å unngå kvoteringssystemet. Et enda sterkere kvotesystem kan derfor bidra til økt brukt av innleid hjelp.

Økte priser

Det er vin-importørene som setter priser på vinene som selges til Vinmonopolet. Prissetting som er nærmere prisene på annenhånds-markedet kan skape mindre interesse for de mest ettertraktede vinene. Det blir for lite fortjeneste til profitørene,  Derimot vil kjøpere av vinene fortsatt være de formuende og skape ytterligere avstand til vin-entusiasten.

Nettlansering via eksisterende struktur 

Vinmonopolet har god erfaring med lansering av nyheter på bestillingsutvalget over nett via digitale kø-løsninger. Intensjonen er at laneringsmetoden behandler alle likt og gir tilgjengelighet til alle i landet. Metoden har fungert tilfredsstillende, men også her har det vært utfordringer. Her vil det være teknologisk misbruk som kan oppstå og de aller fleste entusiastene sitter med x antall nettlesere oppe via telefoner, nettbrett og PC. Det er også ingen hemmelighet at teknisk svikt har medført at enkelte vinglade har kommet direkte inn på Vinmonopolets sider uten å bli rutet via en kø. I tillegg vil kundene miste kunnskapsoverføring og gode råd fra Vinmonopolets ansatt som fysisk lansering gir.

Nettlansering via Systembolagets metode

Systembolaget gjennomfører sine lanseringer av knapphetsgoder i form av web-løsning der kundene logger seg inn før lansering. Her slippes vinene på et klokkeslett og vinene er tilgjengelig ved å trykke på en aktiv link. Her vil det være vanskelig å få tak i mange salgsobjekter på en gang. Her er det rett og slett om å gjøre å være raskest. Det er rapportert fra Systembolaget at også her er det tekniske løsninger som forsøker å misbruke ordningen. Også med å bruke denne løsningen er det andre ulemper som redusert oppmerksomhet rundt lanseringene og kompetanseoverføring mellom ansatte og den vin-interesserte kunden.

Nettlansering av de mest ettertraktede vinene

En hybrid-løsning kan være å flytte de mest ettertraktede vinene fra DRC, Rousseau, Leflaive, Raveneau og Keller til nettlansering, mens den øvrige lanseringen gjennomføres med fysisk oppmøte i butikk. Lanseringen bør foregå på samme dag og tidspunkt. Det vil medføre mindre oppmerksomhet rundt lanseringene og kanskje mindre mersalg. Det kan derimot øke sannsynligheten for at de øvrige vinene selges til den ekte vin-entusiasten og ikke kun til profittører. Her kan også ordningen misbrukes av at andre blir leid inn for å sitte på nett i stedenfor å stå fysisk i kø. Derimot vil vinene betales direkte og ikke alle har muligheten til å legge ut 30 000 kr til 80 000 kroner med bruk av egne kort.

Pristak 

Det er mulig å innføre makstak på hva man kan bruke totalt sett under lanseringene. Det reduserer muligheten til å skaffe seg flere salgsobjekter pr kunde.  Derimot vil en slik løsning trolig føre til økt bruk av andre til å stå  kø for seg.

Oppsummering 

Burgund – verdens mest ettertraktede vinområde. Foto: Botti.no

Vinmonopolet har et samfunnsansvar igjennom ansvarlig salg av alkohol. Vinmonopolet spesiallanseringer av ettertraktet vin fører med seg en rekke lovmessige og etiske problemstillinger. Spørsmålet er om  lanseringsmetoden som nå gjennomføres er ansvarlig salg av alkohol. Botti.no mener at profitører ødelegger selve gleden av vin for mange ekte vin-entusiaster. Kan Vinmonopolet snu det blinde øyet til? Botti.no mener nei. Vinmonopolets valg av lanseringsmetode for de mest ettertraktede vinene ser ut til å skape grobunn for profitt-jegere og i verste fall føre til ulovligheter. Med den negative utviklingen vi har sett i de siste årene bør Vinmonopolet sette seg ned å vurdere om det er andre måter å gjennomføre hele eller deler av lanseringen på. Det er ansvarlighet.

3 kommentarer

 • Petter sier:

  Knytt brukeren på vinmonopolet til BankID som for andre offentlige etater og gi ett lodd pr konto. Andre kan betales for å logge inn samtidig, men det vil bare gi ett ekstra lodd pr person og uansett øke sjansene minimalt. Om du har ett eller fem lodd hvis 5000 står i kø vil neppe utgjøre særlig forskjell.

  Men, dette er et problem som angår 0,0001% av polets kunder, de resterende 99,9999% synes bare det er gøy med masse snurrige mennesker i kø som krangler om viner ingen har hørt om. Tviler derfor på at vinmonopolet kommer til å ta kostnaden med nytt system…

 • Magnus Wold Ueland sier:

  Mitt forslag: Alle spesialslipp først på nett. De gjeveste kvoterte varene trekkes tilfeldig blant alle som har meldt sin interesse i forkant, logget inn med bankID. (Mulig å begrense til et visst antall interessemeldinger pr. person). Vinner man en loddtrekning, må man betale innen en frist. Betaler man ikke, går flaskene automatisk videre til neste slipp. Ukvoterte varer slippes på nett som i dag med køordning, men med bankID-innlogging slik at 1 person=1 kølapp. Etter dette kan ev. resterende varer frigis til de fysiske butikkene.

 • Brattland sier:

  Hei! Vi er enig at dagens løsning ikke er optimal med tanke på svært mange åpne sider. Innlogging ville ha redusert utfordringene.

Legg igjen et svar