Skip to main content

En sjelden gang kommer det produkter som revolusjonerer et marked, som endrer eller påvirker måten vi gjør ting på. Coravin ble kalt en revolusjon i vinverden når den entret markedet i 2014 – Tre år etter er ekspertene uenige – Er Coravin en gamechanger, eller ødelegger den bare vinflasker? Botti.no undersøker saken.

Coravin – En gamechanger eller kun et dyrt leketøy?

Først til faktum som ikke er bestridt. Amerikaneren Greg Lambrecht arbeidet innenfor medisinen og drev med utvikling av nåler. Da han hans kone var gravid startet ideen om at det burde vært et system som kunne gjøre at en kunne drikke et godt glass vin uten at resten av innholdet i vinflasken ble ødelagt. Mange menn kan nok nikke bekreftende for behovet her. Ideen ble tent hos Lambrecht og han begynte med utviklingen av Coravin, uten å ha i tankene at oppfinnelsen noen år senere skulle lanseres i et titalls land. Med hans tidligere erfaring innenfor medisinen landet Lambrecht raskt på at argon-gass var den eneste løsningen som kunne brukes til systemet som ikke ville påvirket vinen eller skade brukeren da gassen er lukt og smaksfri. Etter noen år med testing ble han fornøyd. «Dette fungerte jo bra – dette kan bli business»!

Coravin model One ble lansert tidlig i 2014 til stor nysgjerrighet i vinverden. Røde og hvite viner kunne  tappes i den mengden en ville, et lite eller stort glass. Det var opp til deg. Skeptisismen forsvant raskt og produktet ble omtalt som en av de største oppfinnelsene i vinverden på svært mange år. En skikkelig revolusjon. Nå kunne vinentusiasten og alle verdens vinbarer og restauranter skjenke verdens beste viner på glass. Dyr vin ble mer tilgjengelig for folk flest. Det ble snakket om at flaskene kunne stå i årevis uten at det resterende innholdet tapte seg. Men hvor lenge var Adam i paradis? Flere urovekkende opplysninger begynte å melde seg raskt. Først – flere vinflasker skal ha eksplodert i USA etter bruk av Coravin-systemet og det ble meldt om personskader. Salget av Coravin ble i en kort periode stanset i USA, mens saken ble etterforsket. Samtidig kom flere vineksperter på banen og mente at vinen som var igjen etter bruk av systemet ble forringet i kvalitet eller i verste fall ødelagt etter to uker i flasken? Og et siste punkt – «Kapslene med argongass som selges er jo uforholdsmessig dyr!», ble det hevdet. Det som kunne framstå som et rimelig glass med vin ble ikke så hvis en tok med utgiftene til argon-kapslene.

Så – var eventyret over før det engang hadde skikkelig kommet i gang?

Nei, Coravin svever fortsatt høyt. Fokko Krooneman fra Europa-kontoret til Coravin inviterte i samarbeid med butikken Howard 40 personer til en Coravin-test i Oslo i år. Forskjellige viner ble første gangs testet før de samme flaskene blir testet på nytt igjen på slutten av året.

En engasjert Fokko Krooneman fra Europakontoret til Coravin forklarer engasjert om hvordan systemet fungerer

Han forteller at Coravin-systemet har blitt populært over hele verden med over 200 000 solgte systemer. Produktet selges i over 600-700 butikker bare i Frankrike, og i mellom 3-4000 restauranter har kjøpt systemet, inkludert flere Michelin-restauranter. I Norge regner en med at det selges opp til 700 systemer i løpet av et år. Når de startet opp Europa-kontoret i Amsterdam i 2015 var de fem ansatte, nå i 2017 er de allerede opp i 24 ansatte.

Når det gjelder de knuste flaskene i USA, ble det, i følge Krooneman, stadfestet at dette skyldtes tretthetsbrudd / allerede eksisterende skader på vinflaskene og ikke på grunn av selve systemet. Coravin har derfor lansert et trekk som kan brukes rundt flasken for å være helt sikker på at skader ikke kan oppstå, men Krooneman hevder at sannsynligheten for at flaskene faktisk sprekker er svært liten.

Når det gjelder den andre, kanskje like store utfordringen, om at vinen som er igjen i flasken taper kvalitet etter tapping, forteller Krooneman at de har tatt dette seriøst og er uenig i kritikken. De har få kunder som har klaget eller returnert produktet, og han oppgir at de i Norge får ca fem klager i året, og han nevner at brukerfeil kan være en av årsakene til at luft kan slippe inn i flaskene.

Krooneman erkjenner at salg av argon-kapsler er en viktig del i deres business-modell og at den kan sammenlignes litt med Nespresso sitt salg av kaffe-kapsler. Men Kroonmann mener at hvis en tapper et glass med riktig måte bør hver kapsel med argongass greie å holde minst 12-15 glass uten problem, og at det ikke vil bli uforholdsmessig dyrt.

For å motbevise utfordringene med systemet er han her i denne Oslo-kvelden. De har gjort lignende smakinger verden rundt, og selskapet antar at ca 5% av personene som har gjennomført blindtestingen har klart å kjenne forskjellen på viner tappet seks måneder tidligere med Coravin-systemet. Det oppleves at det er spesielt viner med litt lite sulfur og på yngre viner at primærfrukten kan forringes noe.

Viner klar til å testes!

Roger Kolbu, med 15 års fartstid fra aperitif.no, er til stede denne kvelden og har noen betraktninger om produktet og tanker om hva som bør forbedres. Kolbu har selv snakket med Lambrecht om dette tidligere, men blitt lettere avfeid av sjefen selv. Krooneman virker mer interessert og engasjert i Kolbus fremstilling. Kolbu utdyper:

«Våren 2015 påbegynte jeg selv et Coravin-forsøk, der seks ulike viner med forskjellig alder (hvorav flere fra 1995) ble tappet for ulik mengde vin. Allerede ved neste avtapping, seks måneder senere, fant jeg at samtlige viner hadde mistet en god del av sin glans. Spesielt toppfrukten var merkbart dempet. Også en grad av oksidering hadde funnet sted. Etter to år ble flaskene igjen smakt. Da var samtlige viner redusert til en skygge av seg selv.

Underveis, faktisk i første stadium av prosjektet, ble jeg veldig oppmerksom på konstruksjonens åpenbare mangler. Spesielt det faktum at systemet i ”normalposisjon” ikke er et lukket system, men at nålen da er åpen. Systemet er nemlig konstruert slik at man presser nåla ned gjennom korken, og – ved å klemme inn en liten hendel – frigjør Argon-gass, som så presses gjennom nåla og inn i vinflaska.

Problemet jeg bet meg merke i, var at en vinflaske ofte kan ha et vakuum i seg. Når man da presser ned en nål som er helt åpen, vil undertrykket i flasken føre til at luft suges inn i flasken.
Dette skjer fordi kald vin ”krymper”, og således vil en vin som er kaldere enn ved tappingen på vingården (eller den temperaturen flasken hadde ved tidligere bruk av Coravin), forsøke å utjevne trykket.»

Krooneman spør hva Kolbu selv mener kan være løsningen på det han mener er negativt med systemet. Kolbu forklarer at løsningen kan være en tredelt funksjon for hendelen, der midtposisjonen ville lukke nålas kontakt både ut og inn. Presser man så hendelen den ene veien, vil gass presses inn. Presser man den andre veien, vil vin slippes ut. I tillegg vil en slik løsning gjøre at man enkelt kan fortsette tapping av samme vin, fordi gassen holder seg inne i flasken. Ved uttrekk av nål, kan man enten velge å la eventuelt gassovertrykk være igjen i flasken, eller konstruere mekanismen slik at et uttrekk av nåla fører til at en ventil samtidig åpnes, og overtrykket forsvinner ut.

Krooneman lovte å ta Kolbu sine funn til Lambrecht, så får framtiden se om det kommer noen konstruksjonsmessige forbedringer som kan hjelpe de utfordringene Kolbu mener han har funnet, eller om andre innovatører har hyret inn Kolbu som eksperthjelp i mellomtiden.

Vinen testet – og signert – samme flaskes skal testet i november 2017

Vi fortsatte så med selve testingen der fire forskjellige produsenter ble forsøkt. To hvite viner og to røde viner. En flaske av hver forble uåpnet og skal testes mot de Coravin-tappende vinene. Selve smaksnotatene kan du lese i en annen artikkel som du finner her. Vinene vil bli retestet i november og resultat og en foreløpig vurdering vil komme etter smakingen.

Min vurdering

Min erfaring av produktet har vært todelt. Jeg har opplevd at yngre viner har mistet litt toppfrukt etter noen få uker, men har også forsøkt en Biondi Santi Brunello di Montalcino 1977 tappet med Coravin med 8 måneder mellomrom uten at flasken hadde blitt forringet. Jeg har også delte erfaringer med Coravin systemet brukt på vinbarer og restauranter. Coravin har hjulpet meg til å prøve viner jeg trolig aldri hadde kunne ha smakt hvis ikke systemet har vært tilgjengelig. På den andre side har jeg drukket viner som åpenbart har vært påvirket av oksygen på grunn av systemet. I tillegg har jeg opplevd på «restaurant Renaa» i Stavanger at det kun var en person som hadde lov til å betjene Coravin-systemet, og når personen ikke var der fikk jeg ikke viner fra den «eksklusive listen» på glass.

La det være sagt. Jeg er meget fornøyd med Coravin! Jeg bruker produktet til å teste vin, eller til å ta et lite glass når ønsket om det er tilstede. Men jeg har også erfart at resterende mengde i flaskene kan påvirkes at Coravin brukes, så min anbefaling er at produktet brukes med fornuft og med en klar forestilling om at bruken kan påvirke forventet kvalitet i lagringen videre. Jeg vil selv ikke bruke Coravin på flasker jeg har tenkt å drikke 6-10 måneder etter første tapping med systemet.

Coravin model 2 – Til far eller mor?

Coravin i Norge

Coravin har utviklet flere modeller av Coravin med forskjellige farger og materiale den er laget av. I utgangspunktet er produktene ganske like, men nyere versjoner tapper litt raskere enn den første versjonen, som til gjengjeld framstår litt mer solid i konstruksjonen en de nyere utgavene. Fargene gjenspeiler litt kundemassen. Coravin har erfart har kvinner i mellom 30-50 år er en solid kundegruppe og at systemet selges mye til fars og morsdager spesielt i USA.

I Oslo er det Howard med utsalg på Frogner og Skøyen som har stort sett alle Coravin-modellene inne. I tillegg kan argon-kapsler kjøpes i samme butikk. Howard har vært inne i bildet veldig tidlig og et godt samarbeid med selskapet. Blant annet har Lambrecht vært til stede på Sjølyst-butikken for et par år siden.

I tillegg har nettbutikken www.vinoclub.no Coravin-systemet tilgjengelig. Denne nettbutikken har en rekke vinrelaterte varer og jeg har erfart rask levering.

Prisene varierer litt og av og til har begge disse forhandlerne tilbud. Ta kontakt for å høre litt om hva de kan tilby og eventuelt neste kampanje.

Priser PR 14.07.17 finner jeg Coravin model 2 systemet med to argon kapsler til 3490 kroner (sort farge) og Coravin Model one (i plastutforming) til 2899 kroner. En pakke med to argon-kapsler koster fra 349 kroner.

En kommentar

  • Svein Vold sier:

    Er ikke løsningen på undertrykk-problemet rett og slett bare å presse inn argon-knappen like før nålen trenger gjennom korken, og slippe den igjen med én gang nålen er igjennom? Da strømmer det inn litt argongass som utlikner evt undertrykk, og så er det bare å tappe på vanlig måte etterpå. Sånn gjør jeg det – alltid!

Legg igjen et svar