Skip to main content

Brukeravtale – Medlemskap for sesongen 2021/2022

Vilkår og bruksbetingelser

1. Innledning

Disse vilkårene og betingelsene regulerer din bruk av påloggingssystem for nettstedet www.Botti.no.

Din avtalepart er Brattland Vin & Ord, Lilleakerveien 2C, 0283 Oslo. (Org nummer 921 980 442)

2. Brukerkonto

Din brukerkonto er personlig, og du er selv ansvarlig for å holde brukernavn og passord sikkert oppbevart. Du vil være ansvarlig for alle bestillinger foretatt med din brukerkonto hos oss.

Ved misbruk eller mistanke om misbruk av tjenesten eller vilkårene for bruk kan Brattland Vin & Ord uten varsel midlertidig stenge eller avslutte abonnementet. Se pkt.6 og pkt.9

3.1 Medlemskap

Brattland Vin & Ord tilbyr medlemsskap på nettsiden www.Botti.no.

Medlemskapet er sesongbasert. Sesongperioden er 1.juli 2021 til 30.juni 2022. Veiledene sesongpris er 399 kroner. Ulike prisjusteringer og rabattordninger kan gis underveis i sesongen.

Ny sesong vil automatisk tre i kraft 1.juli 2022 så framt medlemskapet ikke sies opp. Oppsigelse av medlemskap gjøres via «mine sider» eller ved mail til medlem@botti.no.

Medlemskapet gir tilgang til følgende produkter:

Redaksjonell omtale av Vinmonopolets nyhetslanseringer og utvalgte spesialartikler på www.Botti.no. Omtalen gis i perioden 1.juli 2021 til 30.juni 2022.

Omfang, herunder hyppighet og innhold av omtale, vil variere fra de ulike nyhetslanseringene. Det kan forekomme at enkelte nyhetslanseringer ikke omtales. Informasjon om hvilke nyhetslanseringer som dekkes legges fortløpende ut på www.Botti.no. Tidspunkt for de ulike nyhetslanseringene finnes på www.Vinmonopolet.no.

3.2 Medlemsprodukter som faller under disse betingelsene er:

www.Botti.no
Innlogging og brukeropplysninger

Tilgang til lukkede tjenester hos www.Botti.no som krever betalinger krever innlogging og en registrering av brukerkonto. Brattland Vin & Ord vil behandle personopplysninger i henhold til gjeldende lover og regler.

For de som allerede har registrert en konto hos oss vil vi i noen tilfeller kreve ekstra informasjon for å få tilgang til våre abonnement. Eksempel på slik informasjon er personalia, kredittkort og utløpsdato.

For å få tilgang til våre abonnement må du ha fylt 18 år. Informasjonen du legger inn må være korrekt. Ved bytte av kort, adresse eller andre endringer på profilen er du selv ansvarlig for å holde informasjonen hos oss oppdatert.

4. Priser og betaling

Brattland Vin & Ord kan ikke justere pris på allerede betalt sesongmedlemskap. For nye potensielle kunder kan foretaket endre prisen uten forutgående varsel. Ved oppstart av nye sesonger kan prisene justeres hos eksisterende medlemmer.

Brattland Vin & Ord kan i perioden selge medlemskap med ulike rabattordninger.

Brattland Vin & Ord forbeholder seg retten til å endre eller å legge ned tjenester når som helst.

Det er Brattland Vin & Ords betalingspartnere som er ansvarlig for kredittkortinformasjon og transaksjonene. Transaksjonene foregår trygt og sikkert og alle betalingspartnere benytter kryptering (SSL) ved utførelse av transaksjonen. Kortinformasjonen vil ikke bli utlevert til tredjepart.

Se www.Stripe.com og www.VIPPS.no for mer informasjon. Det påløper ikke noen andre kostnader fra Brattland Vin & Ords enn det som fremkommer tydelig ved kjøpet.

5. Reklamasjon

Ved reklamasjon skal henvendelsen rettes så raskt som mulig og senest innen to måneder til kundeservice medlem@botti.no har da ansvar for retting og utbedring av feil. Dersom retting og utbedring ikke skjer innen rimelig tid kan du kreve å få forlenget avtaleperioden tilsvarende lengden på utfallet.

Erstatningsansvaret gjelder kun ved forbrukerkjøp med mindre feilen er forsettlig fra Brattland Vin & Ords side.

Brattland Vin & Ord påtar seg ikke ansvar ved force majeure. (Herunder strømbrudd, streik, krig, naturkatastrofer, vannskader, brann, hacking eller tekniske feil)

6. Varighet og oppsigelse

Et sesongbasert medlemskap løper fra medlemskapet er betalt fram til 30.06.2022. Perioden medlemskapet er betalt for er ikke-refunderbar.

Ny sesong vil tre i kraft 1.juli 2022 så framt medlemskapet ikke sies opp. Oppsigelse av medlemskap gjøres via «mine sider» eller ved mail til medlem@botti.no.

Du sier opp abonnementet selv på «Min Side» eller du kan henvende deg til vårt kundesenter på medlem@Botti.no.

Ved misbruk eller mistanke om misbruk av tjenesten eller vilkårene for bruk kan Brattland Vin & Ord uten varsel midlertidig stenge eller avslutte abonnementet.

Dersom betalingen for tjenesten opphører, vil tilgangen til tjenesten opphøre umiddelbart. Tilgangen startes igjen dersom ny betaling er gjennomført.

7. Angrerett

I henhold til norsk lov har du 14 dagers angrerett for tjenester som bestilles over internett. Angreretten gjelder ikke for enkeltstående tjenester som leveres i et bestemt tidsrom dersom tjenesten er tatt i bruk, jf. angrerettloven § 19 bokstav b.

Det blir ikke sendt ut angrerettsskjema per E-post. Bruk av angrerett må stilles til medlem@botti.no. Periode løper fra dagen medlemskapet ble tegnet og frem til det har løpt ut uavhengig av om det er tatt i bruk eller ikke. Det gis ingen refusjon for medlemskap som er tatt i bruk.

8. Endring av vilkår

Brattland Vin & Ord kan endre vilkår for bruk med 14 dagers varsel. Her benyttes e-post eller SMS til kontaktinformasjon som er ført opp under ”Min Side”.

9. Bruk av tjenesten

Et abonnement er til personlig bruk med mindre annet er avtalt. Det er ikke tillat å videreformidle eller tilgjengeliggjørestoff fra www.Botti.no. Alt materiale på www.Botti.no er beskyttet av gjeldende regler og lover om opphavsrett. Utskrift til personlig bruk er tillatt.

Det er tillatt å logge seg inn på husholdningens ulike mobile enheter. Utlån av brukernavn og passord utover egen husstand er ikke tillatt og misbruk kan medføre oppsigelse av med medlemsskap jfr pkt.6

Tjenesten forutsetter at cookies er slått på. Uten cookies kan deler av eller hele tjenesten bli utilgjengelig.

10. Generelle vilkår

Brattland Vin & Ords sine produkter er tilgjengelige på Internett og bruk forutsetter tilgang til Internett med egnet enhet for å kunne bruke tjenesten.

Brattland Vin & Ord påtar seg ikke noe ansvar for brukerens utstyr, nettilgang eller mulighet til å lese tjenesten eller annonsene.

Brattland Vin & Ord påtar seg ikke ansvar ved force majeure. (Herunder strømbrudd, streik, krig, naturkatastrofer, vannskader, brann, hacking eller tekniske feil.)

Brattland Vin & Ords forbeholder seg retten til å lagre informasjon om bruksvaner på sine nettsider.

Brattland Vin & Ord forbeholder seg retten til å sende ut nyhetsbrev via e-post til sine registrerte brukere. Ta kontakt med kundeservice hvis nyhetsbrev ikke er ønskelige.

Brattland Vin & Ord har rett til å overdra tjenesten og dermed brukers kundeforhold i henhold til brukeravtalen, helt eller delvis til et annet selskap i tilfelle oppkjøp, fusjon eller overføring.

11. Personvern

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er Brattland Vin & Ord. Med mindre medlemmet samtykker til noe annet, kan foretaket, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at medlemmet skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen.

Medlemmets personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at Brattland Vin & Ord skal få gjennomført avtalen med medlemmet, i lovbestemte tilfelle eller ved oppkjøp, fuksjon eller overføring jfr vilkårenes pkt 10. Se forøvrig også pkt. 3.2 og personvernserklæringen.

Ved å samtykke til denne brukeravtalen aksepterer medlemmet Brattland vin & Ords personvernserklæring. Se hovedside.

12. Verneting

Klager rettes til kundeservice innen rimelig tid. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan medlemmet ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no.

13. Kundeservice

Alle henvendelser til kundeservice rettes til medlem@botti.no.

Firmainformasjon

Brattland Vin & Ord
Lilleakerveien 2C
0283 Oslo
Org nummer 921 980 442