Skip to main content

I Orcia-dalen sør for Montalcino er landskapet preget av betagende vakre, bølgende åser med sypresser og solsikker, oliventrær og vinstokker. Idyllisk plassert i de sørvendte åssidene ut mot dalen finner vi Col d’Orcia, en av de viktigste premissleverandørene for brunelloviner. Her kan du lese en artikkel om Col d’Orcia, blant annet basert på en digital smaking Botti hadde med grev Francesco Marone Cinzano, samt smaksnotater til produsentens viner som er å finne på det norske markedet.

Annonse

Annonse

Lang historie

Col d’Orcia. Foto: Produsenten

Col d’Orcia («åsen over Orcia») er blant Montalcinos historisk viktigste vingårder, med røtter helt tilbake til 1650. Eiendommen ligger med utsyn utover Orcia-dalen (Val d’Orcia) mellom åsene overfor Orcia-elven og landsbyen Sant’Angelo in Colle, i en sørvendt helning cirka 15 km sør for Montalcino. Alle vinmarker er sørvendte og plantet på samme eiendom. I sørøstlig retning fungerer fjellet Monte Amiata som en barriere mot dårlig vær. I vestlig retning er Tyrrenhavet opphav til luftstrømninger som sørger for et moderat klima i området. Dette klimaet, kombinert med et jordsmonn som hovedsaklig består av en blanding av kalkstein og mergel, gir ypperlige forhold for dyrking av vindruer.

Røttene til vingårdens moderne historie strekker seg tilbake til slutten av 1800-tallet, da den adelige Franceschi-familien fra Firenze kjøpte eiendommen som den gang het Fattoria di Sant’Angelo in Colle. Brødrene Leopoldo og Stefano Franceschi arvet etter hvert eiendommen, men fant ut at de ikke kunne jobbe sammen. Eiendommen ble derfor oppdelt i 1958, hvorpå Leopoldo dannet ikke mindre legendariske Il Poggione, mens Stefano Franceschi ga vingården sin navnet Col d’Orcia etter elven som løper gjennom eiendommen.

Greven og vinen

I 1973 solgte Stefano eiendommen til Cinzano-familien fra Piemonte, med grev Alberto Marone Cinzano i spissen. Da Cinzano-familien kjøpte vingården var eiendommen beplantet med mange ulike vekster. Kun noen få hektar var dedikert til druer. Familien Cinzano igangsatte en omfattende planting av vinplanter. På begynnelsen av 1980-tallet hadde eiendommen rundt 70 hektar vinmarker.

Alberto M. Cinzanos kanskje viktigste bidrag til Col d’Orcia og Montalcino var å fremheve viktigheten av spesifikke vinmarker og å velge de riktige områdene for planting og dyrking av sangiovese, blant annet basert på forskning. Han var en pionér i å få enkeltvinmarkviner fra Montalcino på markedet, og det var han som sto for plantingen av fremragende vinmarker som Olmaia og Poggio al Vento.

Søken etter fortreffelighet

Grev Francesco Marone Cinzano. Foto: Produsenten

Grev Alberto Marone Cinzano døde i 1991. Sønnen, grev Francesco Marone Cinzano, tok samme år over vingården. Noe av det første grev Cinzano gjorde var å få bygget nye kjellerfasiliteter for modning av viner, samt å utvide satsingen på forskning og utvikling som hadde blitt igangsatt av faren. Under Francesco Cinzanos ledelse har vinmarkene, som ligger på rundt 300-400 meters høyde over havet, økt til totalt cirka 144 hektar, hvorav rundt 105 hektar er dedikert til sangiovese. Målt i omfanget av vinmarker er Col d’Orcia den tredje største brunelloprodusenten i Montalcino. Størrelsen tatt i betraktning holder produsenten et høyt kvalitetsnivå. Col d’Orcia er nok mest kjent for sine lagringsdyktige, forførende og delikate brunelloviner, men produserer gjennomgående balanserte og klassiske viner, og har etablert seg som en av de beste produsentene i Montalcino.

Målet har siden starten vært å produsere den beste vinen i området, noe som er tydeliggjort i Col d’Orcias logo: «De tre radene nederst representerer de bølgende åsryggene som ligger overfor Orcia-elven og koblingen med jordbrukerne. Hånden symboliserer vår stadige søken etter fortreffelighet, til å øke kvaliteten på vinen vi produserer. Stjernen på toppen symboliserer hele konseptet med å nå dette målet», forklarer greven.

Prinsippfast mann

Foto: Importør/Produsenten

Grev Cinzano er kjent for å være en prinsippfast mann. Han har vært og er en tydelig ambassadør for Montalcino og for Col d’Orcia. I 2008 og 2011, da det var oppe til diskusjon om man skulle tillate at andre druesorter enn sangiovese kunne inngå i brunelloviner, noe flere større produsenter støttet, gikk Francesco Cinzano offentlig ut mot dette.

Italienske myndigheter etterforsket i 2008, i forbindelse med hva som er bedre kjent som Brunellogate, om flere produsenter i Montalcino hadde blandet andre druetyper enn sangiovese inn i brunellovinene sine for å mykne disse. Col d’Orcia ble også etterforsket, men det ble konkludert med at produsenten ikke hadde gjort noe galt. Som leder av den lokale foreningen av vinprodusenter var Cinzano opptatt av å forsvare brunellovinens rykte og foreslo blant annet strengere kontroll og laboratorieanalyser av vinene.

Smeltedigel av teknologi og tradisjoner

Fra Col d’Orcias modningskjeller. Foto: Importør/Produsenten

Vinarbeidet hos Col d’Dorcia er kjennetegnet av en utpreget detaljbevissthet, eller som grev Cinzano uttrykker det: «Vi produserer håndlagede viner. Enhver operasjon i vinmarken gjøres for hånd. Enhver vinstokk trenger individuell behandling». I vinmarken er man særlig opptatt av optimal fenolisk modning, men Cinzano erkjenner at klimaendringer gjør at det kan være en utfordring å oppnå dette. I kjelleren kombinerer vinmakingsteamet moderne teknologi med bruk av tradisjonelle metoder.

Innhøsting hos Col d’Orcia. Foto: Produsenten

Druene håndplukkes og selekteres nøye i vinmarken, ifølge Cinzano: «Det gjøres tre-fire seleksjonsrunder – vi velger at noe går til Rosso, noe går til Brunello og så videre. Men seleksjonsarbeidet fortsetter på et sorteringsbord i kjelleren. Og så fortsetter det i fermenteringen og modningen». I kjelleren benyttes det fermenteringstanker i stål som er korte og brede fremfor høye og smale, noe som gir bedre skinnkontakt og optimal ekstraksjon. Det er gjort fremskritt i vinmakingen underveis: «Vi kan nå følge nøye med på utviklingen av druene. På 1990-tallet brukte vi lang maserasjon og var stolte over å ha druene på skinnet i over 40 dager. Nå har vi 20-25 dagers maserasjon og vi regulerer ekstraksjonen», forklarer Cinzano.

I modningskjelleren befinner det seg botti av ulike størrelser, samt en del mindre eikefat. Når det gjelder modningsregimet er ikke ting hugget helt i stein – størrelsen på fat/botti, samt modningstiden, kan variere. Generelt modnes de sangiovesebaserte vinene i store botti av slavonsk og fransk eik. Bruken av botti er viktig for å lage lagringsdyktige viner. «Vi har mye å takke Clemente Santi [hos Biondi-Santi] for, som fant ut at sangiovese i store botti utviklet seg fabelaktig», sier Cinzano med et smil. Produsentens supertoskaner, Olmaia, samt blend-vinen Nearco Sant’Antimo, modnes derimot på eikefat, men i prosesser hvor man søker å unngå for mye fatpåvirkning.

Systematisk tilnærming

Foto: Produsenten

I søkenen etter høy fruktkvalitetet har man hos Col d’Orcia gått systematisk til verks og lenge ligget i forkant når det gjelder fokus på forskning og utvikling. Dette var et satsningsområde som Francescos far innledet, men som sønnen har videreført. Col d’Orcia har investert mye, både i tid og penger, i forskning på alle sider av druedyrking. «Jeg har særlig vært opptatt av agronomiske perspektiver på dyrking av sangiovese. Vi har blant annet sett mye på seleksjon av sangiovesekloner», forklarer grev Cinzano.

På midten av 1980-tallet innledet Col d’Orcia et samarbeid med Roberto Bandinelli, ansatt ved universitetet i Firenze, samt med ønologen Maurizio Castelli. Formålet var å skaffe seg en bedre forståelse av sangiovesedruen ved å følge 22 ulike sangiovesekloner i Col d’Orcias vinmarker. Før dette hadde Col d’Orcia blant annet dedikert en egen del av Poggio al Vento-vinmarken for testing av sangiovesekloner. Etter at Bandinelli og teamet hadde studert vinmarkene, valgte Col d’Orcia to spesifikke kloner fra Poggio al Vento. I 1997 ble flere vinmarker replantet med disse klonene, og man så etter dette en merkbar kvalitetsøkning. Totalt ble tre kloner registrert i 2003 og 2011, hvilket gjorde disse allment tilgjengelige for andre produsenter.

I tillegg til forskning på sangiovesekloner har Col d’Orcia samarbeidet med universitetet i Milano om å finne de beste stedene for planting av nye vinmarker og velge de beste rotstokkene for ulike typer terreng. Det er også blitt forsket på og eksperimentert mye med oppbindingsmetoder og plantetetthet i ulike jordsmonn og mikroklima.

Poggio al Vento

Poggio al Vento. Foto: Produsenten

Et godt eksempel på at vekststed har mye å si er enkeltvinmarksvinen Poggio al Vento, en Brunello Riserva fra vinstokker i den 7 hektar store vinmarken med samme navn – som for øvrig kan oversettes som noe sånt som «den vindfulle åsryggen». Vinmarken, karakteristisk med et eldgammelt eiketre midt i, ligger på cirka 320-370 meters høyde over havet og med en perfekt sørlig-sørvestlig eksponering. Det er et spesielt jordsmonn her, bestående av kalksteinsrik Albarese – en type mergel hvor kalksteinen er fra fossile alger og mineralrik – kombinert med sand. «Det er et veldig forhistorisk jordsmonn. Området var i sin tid dekket av sjøvann», sier grev Cinzano. Jordsmonnet bidrar blant annet til langsom fruktmodning. Det er også et spesielt mikroklima her – dette er den tørreste og varmeste delen av området, men høyden og jevnlig vind som kjøler ned, er med på å gi perfekte modningsforhold for druene.

Alberto M. Cinzano replantet Poggio al Vento i 1974 med stiklinger fra eksisterende sangiovesevinstokker på eiendommen. Vinmarken ble ytterligere beplantet i 1990. Vinstokkenes alder, som noen steder er mer enn 45 år, gir viner med konsentrerte aromaer og smaker, mens et kalksteinsrikt og veldrenert jordsmonn gir vinene struktur. Vinene er gjerne intense og dype, men samtidig også ytterst raffinerte og med en delikat frukt. Poggio al Vento er en vin som stråler år etter år, og som er meget lagringsdyktig. Poggio al Vento gir noen av de fineste uttrykkene for sangiovesedruen i Montalcino.

Poggio al Vento blir kun laget i fremragende årganger og ble første gang sluppet i 1982. Vinen fermenteres i ståltanker med 25 dagers skallmaserasjon. Vinen modnes først 3-4 år på slavonske og franske botti, etterfulgt av 2-3 år på flaske før den slippes for salg.

Col d’Orcias andre viner

Col d´Orcia. Foto: Importør

Col d’Orcias Brunello di Montalcino er bra i nær sagt hver årgang og en klassiker i Vinmonopolets hyller. Denne er en blend av druemateriale fra samtlige av Col d’Orcias brunellovinmarker. «I 2016-årgangen har vi også benyttet druer fra Riserva-vinmarker», opplyser grev Cinzano.  Fermenteringen foregår i ståltanker i 18-20 dager. Vinen modnes deretter i tre år på botti. Etter tapping modnes vinen videre i ett år på flaske. Ettersom produksjonen av denne vinen er ganske stor etterstreber Col d’Orcia at vinens stil skal være konsistent. I blenden «korrigeres» derfor vinen med opptil 15 % fra andre årganger, noe som er tillatt innenfor lovverket i Montalcino forutsatt at man følger reglene for modning av vinen.

Col d’Orcias Rosso di Montalcino er også basert på druemateriale fra flere av produsentens vinmarker. Fermenteringen foregår på ståltanker i 10-12 dager for å bevare den friske primærfrukten. Vinen modnes deretter på botti i 1 år, etterfulgt av 1 år på flaske. Olmaia Sant’Antimo Cabernet er en enkeltvinmarksvin basert på cabernet sauvignon. Fermenteringen foregår på ståltanker i 20 dager. Vinen modnes i 18 måneder på nye franske eikefat, samt en liten andel i amerikanske eikefat. Etter tapping på flaske modnes vinen videre i åtte måneder på flaske. Til Nearco Sant’Antimo, en blend av merlot, cabernet og syrah, plukkes de to førstnevne druetypene når disse har oppnådd tilstrekkelig modning, mens syrahdruene plukkes når de er litt overmodne – for å gi kompleksitet til vinen. Druetypene fermenteres hver for seg i ståltanker, og modnes også hver for seg på 225-liters eikefat i 18 måneder. Etter dette blir vinene blandet og modnes deretter først i 6 måneder på eikefat, og deretter i 1 år på flaske.

Med blikket fremover

Fra Poggio al Vento-vinmarken. Foto: Produsenten

De senere år har forskning initiert av Col d’Orcia i større grad blitt rettet inn mot de nye klimautfordringene. Grev Cinzano er betenkt over klimaendringene. «2012 var et vendepunkt. 2017 kanskje enda mer, da det var første sesong hvor vi hadde to fenomener samtidig – tørke og hetebølge». Klimautfordringene møtes på forskjellige måter. «Vi har forsket på, og over mange år systematisk brukt, cover crops (planting av blomster og grønnsaker som vokser sammen med vinplantene) i vinmarkene. Men vi må stoppe noe av konkurransen fra de andre plantene, samtidig som vi trenger det organiske materialet for å holde på fuktighet», forklarer greven. Et nytt tiltak er å benytte seg av ziolitt, et naturprodukt som blandes med kompost og avgir fuktighet ved høye temperaturer. Tanken er at det skal beskytte plantene under hetebølger.

Grevens blikk er stadig vendt fremover. «Vi gjør forsøk på bruk av grønn innhøsting, avblading og canopy management – å lage skygge med plantens egne blader – for å beskytte mot dehydrering og direkte soleksponering på druene. Dette er de mest dramatiske effektive av klimaendringene», forklarer Cinzano. Han forklarer at klimaendringene også har ført til at man nå undersøker om det er rotstokker som bedre beskytter mot tørke og om enkelte sangiovesekloner modner senere og bedre taker takler temperaturøkninger.

Det er liten tvil om at tørke og hetebølger har betydning for årgangene. «Snakker man om Brunello 2015, som fortsatt er på markedet, så var det en viktig hetebølge dette året. Jeg er usikker på hvordan den vinen vil utvikle seg videre. Den er mer utviklet nå enn Brunello 2016 vil være om ett års tid. Men vi må smake den igjen. Forhåpentligvis vil den holde seg», sier Cinzano.

Økologisk satsning

Innhøsting i Poggio al Vento-vinmarken. Foto: Produsenten

Det har ikke manglet på ambisiøse mål etter at Francesco Marone Cinzano tok over. En av hans største bedrifter har vært å etablere Col d’Orcia som en økologisk vinprodusent. Konverteringen hadde sin bakgrunn i ønsket om å skape et balansert miljø i vinmarkene, basert på filosofien om at det har positiv innvirkning på vinen at man bruker de friskeste druene som er mulig å fremdyrke. «Biologisk mangfold er viktig. Dette var noe vi ble oppmerksomme på for mange år siden. Hele Orcia-dalen er et uttrykk for historien til jorden hvor vi arbeider, formet av menneskehender i flere århundrer», sier Cinzano.

Fra vingården. Foto: Produsenten

I august 2010 konverterte Col d’Orcia offisielt til økologisk vitikultur. Col d’Orcia hadde over flere år i stor grad praktisert økologisk dyrking av vinmarkene, men ønsket å formalisere dette. Col d’Orcia har vært sertifisert økologisk siden 2013 og er nå Toscanas største økologiske vinprodusent. I 2018 begynte Col d’Orcia også å prøve ut biodynamiske prinsipper i samtlige vinmarker. Det er blitt sådd gress og blomster mange steder. I tillegg til å kultivere vindruer har Col d’Orcia blant annet fått på plass bikuber og begynt med honningproduksjon, og det dyrkes råvarer som hvete og spelt, samt holdes sauer og geiter på gården.

Francesco M. Cinzano mener sertifiseringen og utprøvingen av biodynamiske prinsipper har gjort det lettere for ham å møte klimaendringene: «Hvis man søker balanse i vinmarken, vil planten beskytte seg selv bedre mot problemer som hetebølger, tørke og så videre. Biodynamisk jordbruk hjelper også på å holde på fuktighet i vinmarken».

Annonse

Annonse

Viner tilgjengelig i Norge

Fem av Col d’Orcias viner er tilgjengelige på det norske markedet. Col d’Orcias Brunello di Montalcino er å finne i basisutvalget, mens de øvrige vinene er i bestillingsutvalget på Vinmonopolet. Under kan du lese smaksnotater til disse vinene.

Vinene er vurdert av André Brattland (AB) og Erlend Stokstad Haarr (ESH).

Smaksnotater

Vin: Poggio al Vento Brunello di Montalcino Riserva 2012
Varenr: 4930801
Smaksnotat: Nydelig på duft med aromaer av noe utviklet rød frukt, med vekt på røde kirsebær og plommer, samt anis, ny lærjakke, tobakk, mandler, nøtter, skogbunn, høstløv og lilla blomster. Noen lette balsamiske toner, samt snev av litt marsipan og fat. Fremragende dybde på duft. Vinen har en fyldig kropp med en elegant, silkeaktig munnfølelse som fremstår usedvanlig balansert. Nydelig konsentrasjon av saftig, lett utviklet rød frukt på smak, med vekt på kirsebær og plommer, samt litt bringebær. Innslag av litt mørke kirsebær og blåbær, samt tørket frukt, lakris, tobakk og en pen mineralitet. Frisk syre og finkornede, lett polerte tanniner som glir sømløst med frukten. Nydelig lengde med en tørr utgang. En svært flott vin med solid lagringspotensiale. Spesielt anbefalt.  (ESH)
Poeng: 94
Pris: 875,– kr (bestilling)
Importør: Gaia Wine & Spirits
Druer: Brunello.
Alkohol: 14.50%
Område: Toscana, Italia

 

Vin: Col d’Orcia Nearco Sant’Antimo 2016 
Varenr: 1821601
Smaksnotat: Dufter av lett utviklet mørkere frukt på smak, med vekt på plommer, kirsebær og litt solbær, samt lær, mandler, nøtter og fat. Snev av kjøtt og einebær. Fyldig kropp med en flott munnfølelse og med et meget pent anslag. Pen konsentrasjon av fersk og tett mørkere frukt, med vekt på kirsebær, plommer og bjørnebær, samt litt solbær. Innslag av lakris, lær, krydder, nøtter, mandler, tobakk, mokka og fat. Hint av krekling og einebær. Frisk syre. Fine tanniner. Pen lengde med en tørr avslutning. Meget flott vin. Spesielt anbefalt. (ESH)
Poeng: 92
Pris: 325,– kr (bestilling)
Importør: Gaia Wine & Spirits
Druer: Merlot, cabernet sauvignon, syrah og petit verdot.
Alkohol: 14.50%
Område: Toscana, Italia

 

Vin: Col d’Orcia Brunello di Montalcino 2016
Varenr: 4454001
Smaksnotat: Rik, ganske stor, men allikevel på en frisk og sjarmerende måte på duft med kirsebær, snev av stall, kraftig mørk krydder, lær og grafitt. Bra fyldig og ganske så tett Brunello foreløpig med konsentrert kirsebærsfrukt, snev av vanilje, krydder, lær, lakris og salt. Mer lysere fruktkant på en litt krevende og fast utgang med tanniner som sier ifra. Men denne har komponentene til å bygge noen år, men vær varsom. Dessverre har Brunellos lagringspotensiale blitt forringet med årene. Men denne greier fint 5-10 år. Meget god vin. Spesielt anbefalt.  (AB)
Poeng: 91
Pris: 342,– kr (basis)
Importør: Gaia Wine & Spirits
Druer: Sangiovese.
Alkohol: 14.50%
Område: Toscana, Italia

 

Vin: Col d’Orcia Olmaia Sant’Antimo Cabernet 2015
Varenr: 1821801
Smaksnotat: Dufter av noe sødmefull, lett utviklet mørk frukt, med vekt på plommer, bjørnebær, solbær, samt grafitt, lær, sjokolade, urter, tobakk og fattoner. Fyldig kropp med en flott, litt rikere munnfølelse. Rik, lett utviklet og bløt mørk frukt på smak, med vekt på bjørnebær, solbær, plommer og mørke kirsebær, med snev av litt tørket frukt. Innslag av lakris, mørk sjokolade, tobakk, røyk, lær, urter, krydder og fat. Snev av nøtter. Solid strukturert med faste tanniner og en frisk syre. Bra lengde med en tørr avslutning. Bra vin hvor 2015-varmen kommer tydelig frem. Denne vil være en bra matvin. (ESH)
Poeng: 90
Pris: 445,– kr (bestilling)
Importør: Gaia Wine & Spirits
Druer: Cabernet sauvignon.
Alkohol: 14.00%
Område: Toscana, Italia

 

Vin: Col d’Orcia Rosso di Montalcino 2019
Varenr: 754301
Smaksnotat: Parfymert på nesen med dufter av rød frukt, med vekt på kirsebær, tranebær og sødmefulle plommer, samt litt mørkere bær i retning av bjørnebær, anis, urter, krydder, nøtter og eksotisk tre. Middels fyldig kropp med en god munnfølelse. Bra konsentrasjon av delikat og frisk rød frukt på smak, med vekt på kirsebær og plommer, samt noe skogsbær. Innslag av lakris, tobakk, urter og litt krydder, samt noe tre. Behagelig struktur med lett strukturerte tanniner og en frisk syre som gir liv. God lengde med en tørr avslutning. Flott vin og et bra kjøp i denne årgangen. Spesielt anbefalt. (ESH) 
Poeng: 88
Pris: 243,– kr (bestilling)
Importør: Gaia Wine & Spirits
Druer: Sangiovese.
Alkohol: 14.50%
Område: Toscana, Italia

Legg igjen et svar