Skip to main content

Artikkelen vil ta for seg en lanseringsplattform av vin i Norge som har vært vanskelig å forstå for vin-entusiasten – det beryktede Tilleggsutvalget. Hva er egentlig det? kategorisjef Trond Erling Pettersen ved Vinmonopolet forklarer.

 

Vinentusiasten har også vært kalv

Den uttalte vin entusiasten har også vært kalv.

Den uttalte Vinentusiasten starter som folk flest. Vinmonopolet ble besøkt tidlig voksenalder og hyllevarer, såkalte viner på Basisutvalget, fikk sin plass i handlekurven. Så begynte interessen å vokse. Magasiner ble lest og nettsider besøkt. Kanskje fikk vingårder visitt under sommerferien din.

Vinmonopolets vanvittige utvalg i Bestillingsutvalget (BU) med ca. 22 ooo ulike varelinjer ble undersøkt når du kom hjem fra vingården. Interessen økte ytterligere. Etiketter fra kjente vinprodusenter havnet etterhvert i vinskapet, hvis man var så heldig å få et tidlig kønummer under nyhetslanseringene på BU.

Nå var du altså blitt entusiast. Vekkeklokken ble skrudd på. Med et fant du deg hutrende i kø sammen med likesinnede utenfor Vinmonopolet spesialbutikker. Med albuene ute og med streng stemme begynte du, som nå har blitt den hardbarkede vin entusiasten, å få tak i skikkelig knapphetsvarer som alle ønsket en flik av etiketten på.

Men det var mer der ute. Via gode bekjentskaper kom du, den uttalte vinkjenneren i omgangskretsen, på eksklusive allokeringslister hos utvalgte vin importører. Viner på spesialbestilling havnet i det som nå hadde blitt en velfylt vinkjeller.

Allikevel var det et tomrom, et hull, som du har forsøkt å forstå. Hva er egentlig den siste Mohikaner, salgskanalen for viner du aldri vet er lansert før de eventuelt står i hyllene på Vinmonopolet  – altså det beryktede Tilleggsutvalget?

Tilleggsutvalget – Den siste mohikaner 

Tilleggsutvalget – Den siste mohikaner

Vinmonopolets nyhetslanseringer blir omtalt ved hjelp av egne lanseringslister som publiseres på nettbutikken deres før slippdato. Vinmonopolet har også i over flere år arbeidet med å få et fullverdig system på nettbutikken som viser vinene som er tilgjengelig på alle Vinmonopol. Lagerførte viner på Basis og bestillingsutvalget har vært tilgjengelige lenge, mens viner tilgjengelig på landets spesialbutikker ble inkludert for noen få år siden. Utvalg og grensesnitt har økt og Vinmonopolets nettbutikk har nå blitt et utsøkt hjelpemiddel for vin entusiasten.

Det er derimot et stort svart hull. Tilleggsutvalget. (TU) Vinene som importørene velger å lansere på Tilleggsutvalget får sjelden oppmerksomhet,verken på Vinmonopolets hjemmesider eller  av vin journalistene. Det er derfor strengt talt kun vin entusiaster med gode kontakter hos importør eller hos Vinmonopolets ansatte som vet knapphetsvarer er i ferd med eller har blitt lansert.

Hvorfor lanseres vin på Tilleggsutvalget

Hvorfor?

Det er gjerne viner som lanseres i små mengder og er å beregne som knapphetsvarer som lanseres i TU av landets vin importører. Lanseringsvalget vurderes gjerne pris opp mot tanke på totale logistikk-kostnader pr varelinje. Her kan det være store ulikheter blant importørene. Et kjent skjæringspunkt når lanseringsmodell skal velges er på rundt 100 til 150 flasker tilgjengelig. Ved færre flasker er TU lukrativt, men med større beholdning er BU det mest lønnsomme alternativet over tid. Små vin-importører kan også velge å lansere viner på TU for å lagerføre vinene i utlandet eller slipper å ha leveringsplikt til mindre Vinmonopol utenfor det sentrale østlandsområdet.

For å sikre dette velger gjerne importørene å sette en minstebestilling pr vin. Det kan gjøre det utfordrende for vin-entusisten som ønsker kun få flasker.

Med dette som utgangspunkt forklarer Trond Erling Pettersen, kategorisjef ved Vinmonopolet på hva Tilleggsutvalget egentlig handler om.

Vinmonopolet forklarer 

Kategorisjef Trond Erling Pettersen. Foto: Tommy Andresen / Vinmonopolet

Hvorfor er det behov for viner på Tilleggsutvalget i Norge?

Vinmonopolets sortiment består av flere ulike utvalg, som sammen gir et godt tilbud til kundene våre – og fri markedsadgang for norske grossister/importører. Basis-, parti- og spesialutvalget er Vinmonopolets ansvar. Her kjøpes produktene inn sentralt, gjennom en egen prosess med anbud og (for basis- og partiutvalgets del) blindsmaking. Testutvalget gir grossistene fri markedsadgang, ved at de etter nærmere regler kan testlansere produkter de mener har livets rett i basisutvalget.

Bestillingsutvalget (BU) gir grossistene fri markedsadgang, ved at de kan melde inn hvilke produkter de selv ønsker, så lenge de er lagerført i Norge og det ikke stilles krav til minsteordre. Samtidig gir BU kundene våre anledning til å bestille fra verdens største utvalg. BU gir også butikkene våre mulighet til å supplere med produkter ut fra lokal etterspørsel o.l.

«Forskrift om AS Vinmonopolets innkjøpsvirksomhet mv» pålegger Vinmonopolet å ha et lokalt tilleggsutvalg. Tilleggsutvalget (TU) er først og fremst til for at butikkene våre skal kunne supplere sortimentet. Det kan være ut fra lokal etterspørsel, hull i sortimentet, sesongbehov og liknende. Vinene lanseres ikke i BU fordi varene ikke er på lager i Norge, fordi grossisten har satt et minstekvantum for bestilling eller liknende. Gjennom TU kan mindre grossist-aktører, for eksempel små produsenter med egen distribusjon, få tilgang til å selge produktene sine gjennom Vinmonopolet.

Hvordan kan man bestille viner på TU?

For spørsmål om en konkret vin er registrert i TU, kan en kontakte Vinmonopolets kundesenter eller butikk.

Produkter i tilleggsutvalget som er lagerført i en butikk, vises i nettbutikken vår. Kundene kan bruke «filtermenyen» på venstre side til å vise produkter fra Tilleggsutvalget som er tilgjengelig i en av våre butikker («Andre valg» – «Utvalg»).

Vin med lagerbeholdning i butikk kan kjøpes i nettbutikken med henting i butikken hvor produktet er lagerført. Produktet kan naturligvis også kjøpes «over disk» i nevnte butikk.

Hvordan kan vin-entusiasten på forhånd gjøre seg kjent med viner som lanseres på TU?

Det er for tiden ingen måte å på forhånd gjøre seg kjent med vinene grossistene vil registrere i TU – med mindre en selv kontakter den aktuelle grossisten. For spørsmål om en konkret vin er registrert i TU, kan en kontakte Vinmonopolets kundesenter eller butikk. Mange grossister har også oversikt over vinene på egne hjemmesider.

Hva er grunnen til at kunden ikke kan gjøre seg kjent med dette på forhånd via Vinmonopolet.no?

Vinmonopolet anser ikke at produkter som kun gjøres tilgjengelig via TU er lansert, som sådan. Dette er viner som i all hovedsak ikke er lagerført i Norge, eller som grossistene har valgt å ikke lansere i BU til tross for at de er lagerført. Det kreves ingen garanti for at vinene faktisk er tilgjengelige dersom en plasserer en ordre, og Vinmonopolet vet heller ikke om viner som er registrert i TU faktisk er tilgjengelige før en eventuell ordre er plassert og behandlet av grossist. Derfor er det for tiden ingen måte å på forhånd gjøre seg kjent med vinene grossistene vil registrere i TU – med mindre en selv kontakter den aktuelle grossisten.

Er det satt ned arbeidgruppe for å kunne vise fram vinene på TU på en bedre måte via Vinmonopolets nettbutikk?

Det korte svaret er nei. Fordi det ikke kreves noen garanti fra grossist for at vinene i TU er lagerført i Norge, eller at de faktisk kan leveres, er ikke dette produkter Vinmonopolet verken kan eller vil ønske å «vise frem» i vår nettbutikk på en annen måte enn i dag.

Hva er rutinene for når Vinmonopolets butikker kan bestille tilgjengelige viner på TU?

Våre butikker kan bestille varer fra kl. 12 den dagen et nytt produkt er tilgjengelig i et nytt utvalg.

2 kommentarer

Legg igjen et svar